จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. มอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/ หน.คณะทำงานฯ ที่ 1 จว.ย.ล. เป็นผู้แทนต้อนรับ พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ อดีต ผอ.สนง.กพศ.รอ. และคณะ

พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. มอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/ หน.คณะทำงานฯ ที่ 1 จว.ย.ล. เป็นผู้แทนต้อนรับ พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ อดีต ผอ.สนง.กพศ.รอ. และคณะ
เมื่อ18 พ.ย.60เวลา 08.40น. ตามสั่งการของ พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. มอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152/ หน.คณะทำงานฯ ที่ 1 จว.ย.ล. เป็นผู้แทนต้อนรับ พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ อดีต ผอ.สนง.กพศ.รอ. และคณะ ณ ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการนี้ การเข้าพบปะ คณะฯ ได้หารือในเรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำ, การมอบแว่นตาให้กับสมาชิกของโครงการพระราชดำริฯ แลมะมอบคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง คณะฯ ได้เดินทางไป ฟาร์มฯ ธารโต..ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...