จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด จัดกิจกรรมบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์ อีซูซุชั้นสูง ปีที่ 2 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้


    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด จัดกิจกรรมบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์ อีซูซุชั้นสูง ปีที่ 2 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
     และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงสู่การเป็นมืออาชีพ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

      
        โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด   กำหนดจัดกิจกรรมบริการวิชาการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์อีซูซุชั้นสูง ปีที่ 2  ขึ้นในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. ณ ลานชั้น 1 (อาคารเรียน 6 ชั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด


         โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกของกลุ่มบริษัทอีซูซุ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศกรรมเครื่องกล เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ในการฝึกอบรมเข้าสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

        โดยกิจกรรมบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์ อีซูซุชั้นสูง ปีที่ 2 มีพนักงานใหม่ในกลุ่มบริษัทอีซูซุ และเป็นผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของบริษัทอิซูซุ ในประเทศไทย เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ให้ความรู้ และจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติสาขาวิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส       ด้าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์                 กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด ในด้านการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษานั้น เน้นการพัฒนาสื่อการสอนในสาขายานยนต์ ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และรองรับความต้องการตลาดแรงงานอุตสาหกรรมไทยในอนาคต สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมต่อยอดในความร่วมมือกับ บริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด ซึ่งผู้ที่ได้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างจริงจัง และพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...