จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลรือเสาะ "ปลื้ม" ต้อนรับ ผอ.กองช่าง คนใหม่ ย้ำ ! “ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ และความสามารถ เพื่อท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนมีสุข”(ชมคลิป)

เทศบาลตำบลรือเสาะ "ปลื้ม" ต้อนรับ ผอ.กองช่าง คนใหม่ ย้ำ ! “ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ และความสามารถ เพื่อท้องถิ่นน่าอยู่  ผู้คนมีสุข”(ชมคลิป)   ภาพข่าว/ประพันธ์ ฤทธิวงศ์


      เมื่อเวลา 10.30 วันที่ 2 ตุลาตม  2560 ที่ห้องประชุมจันปิยะ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้มีการประชุมประจำเดือนพร้อมทั้ง ต้อนรับนายสุนทร  คงสม ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลรือเสาะ คนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลเมืองเมืองปางมะค่า  จังหวัดกำแพงเพชร


     โดยมี นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ นายมะนอ  โต๊ะลูโบ๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ  ประพฤกษ์ นิลโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลรือเรือเสาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลรือเสาะ ให้การต้อนรับโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น    พร้อมในโอกาสนี้ นายนำ  ประดาศักดิ์  ลูกจ้างประจำ กองช่าง ซึ่งได้เกษียณในปีนี้  ได้กล่าวถึงความรู้สึก ด้วยมุกตลก เรียกเสียงฮือฮา  พร้อมทั้งกล่าว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทำงานเทศบาลตำบลรือเสาะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

     นายสุนทร  คงสม  กล่าวว่าในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลรือเสาะ ผมต้องขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม และคณะผู้บริหาร ที่กรุณาให้ความไว้วางใจ ผมก็จะพยายาม ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข

     แต่ยังไง ก็ตาม ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนชาวรือเสาะ ขอความร่วมมือ ร่วมใจ หากมีข้อเสนอแนะ ผมก็พร้อมที่จะน้อมรับ ในการที่นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

     สำหรับประวัติ     นายสุนทร  คงสม   อายุ52 ปี  เป็นชาวอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทพสตรี และบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    

      เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อ ปี2533 ช่างโยธา เทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับกลาง เทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2552 -2560  จนกระทั่งปัจจุบันย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลรือเสาะเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 25600 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...