จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส ชมรมแทนคุณแผ่นดินเพื่อกีฬามวย จัดฝึกอบรมแม่ไม้มวยไทย สมานใจ ชาวใต้ (ชมคลิป)

นราธิวาส ชมรมแทนคุณแผ่นดินเพื่อกีฬามวย จัดฝึกอบรมแม่ไม้มวยไทย สมานใจ ชาวใต้ (ชมคลิป)

 ภาพข่าว/ ประพันธ์  ฤทธิวงศ์

  เมื่อวันที่  27 กันยายน  2560 ที่โรงยิมโรงเรียนศรีวารินทร์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  นายแวสะมะแ  เจ๊ะหะ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีสาคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมแม่ไม้มวยไทย สมานใจชาวใต้
   โดยมีนายซายิดขาน  กุลามาหมัด ประธานชมรมแทนคุณแผ่นดินเพื่อกีฬามวย อดีต  นักมวยสากลทีมชายไทย   และแชมป์โลกมวยไทย กล่าวรายงาน โดยมี  นายมาหะมะพิดรี  วาแม ผู้ตรวจดารดรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  ร.อ.ขันท์ไชย  ขุนฤทธิ์แก้ว  ผบ.ร้อย ทพ. 4915  ร.ต.อ.อุสมาน  เหมหมัด  รอง สส.สภ.ศรีสาคร นายมะบอลี  ปะดอ ผอ.โรงเรียนบ้านลาเวง อำเภอศรีสาคร นางสาวแก้วตา  แสงสว่าง   แสงสว่าง หรือมาดามมด  ประธานกลุ่มแม่บ้านไทย- ฝรั่งเศล และนางปรีดานุ๙  บญผรักษ์  ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายนายรินทร์ อูเซ็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวารินทร์ อำเภอศรีสาคร และคณะครูให้การต้อนรับ       สำหรับการจัดฝึกอบรมแม่ไม้มวยไทย สมานใจ ชาวใต้   มีนักเรียนเข้าร่วมกิ่จกรรม ประมาณ 630 คนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จำนวน 12 โรงเรียน จัดให้มีกิจกรรมการแสดงการไหว้ครูมวยไทยโบราณ ของครูภาคภูมืเหมราช และการสาธิต ทักษะมวยไทย ขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมวยอุปกรณ์ มวยไทยให้กับโรงเรียน

    นายซายิดขาน  กุลามาหมัด ประธานชมรมแทนคุณแผ่นดินเพื่อกีฬามวย กล่าวว่า    การจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยชมรมแทนคุณแผ่นดินเพื่อกีฬามวยไทยร่วมกับอำเภอศรีสาคร  ได้จัดดำเนินการจัดกิจกรรม แม่ไม้มวยไทย สมานใจ ชาวใต้ เพื่อที่จะสานฝันให้กับเยาวชน ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำเภอศรีสาคร เป็นอำเภอนำร่อง 
   โดยมีวัตถภุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติ นำความรู้ที่ได้รับการอบรม มาพัฒนาต่อยอดให้กับโรงเรียนและชุมชน และเป็นตัวแทนของชมรมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม แม่ไม้มวยไทย สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้ ตนเองและครอบครัว ตลอดถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักกีฬามวยไทย ให้มีประสิทธิภาพ ในท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...