จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พ่อเมืองกระบี่คนใหม่มอบนโยบายจังหวัดกระบี่เน้นทำงานเป็นทีม(ชมคลิป)

    พ่อเมืองกระบี่คนใหม่มอบนโยบายจังหวัดกระบี่เน้นทำงานเป็นทีม(ชมคลิป)

         วันนี้ (3 ต.ค 60 )13.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจา พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางและการพัฒนาจังหวัดกระบี่ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมควร ขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


         ก่อนวาระการประชุม ได้มีหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้สิ่งของที่ระลึกต่างๆให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวแนะนำตัว พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบแนวทางในการทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.การมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงาน แผนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 2. การร่วมมือกันทำงานเป็นทีม 3.การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 4.การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

         ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เราจะทำงานกันโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงาน ด้านโครงการต่างๆโดยเน้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเน้นย้ำการทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาในด้านศักยภาพและประสิทธิภาพต่างๆในทุกๆด้าน โดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การคมนาคมที่ปลอดภัย ซึ่งจังหวัดกระบี่นั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวและสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรักษาความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่จากการที่กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

       สำหรับอัตชีวประวัติขอพล.ต.ท.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร กับ คุณหญิงสุปรียา ประวิตร ณ อยุธยา (รักตประจิต)
ปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

   
      รับราชการตำรวจ เป็นรองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจดับเพลิงอดีตนายตำรวจติดตาม พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เข้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นรอง ผอ.วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี


        จากนั้นเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วเป็น ผอ.ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเป็น ผอ.สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
ข้ามมากรมการปกครอง 28 ต.ค.56 เป็นรองผู้ว่าฯ เพชรบุรี5 มิ.ย.60 เป็นรองผู้ว่าฯ สิงห์บุรีล่าสุด ขึ้นเป็นพ่อเมืองกระบี่


ขอบคุณณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง 0908701669 รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...