จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส จัดพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มะนารอ ปี60


นราธิวาส จัดพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มะนารอ ปี60           วันที่1ต.ค.60 ที่โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นาย อรรถสิทธ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานพิธิเปิดงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มะนารอ ปี60 


        โดยมี นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการการสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1 นาง พาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอับดูลอาซิบ เจ๊ะมามะ รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส น.อ.สิงหา ทองโพร่ง รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.และอาจารย์และนักเรียนร่วมกันต้อนรับ

         การจัดงานครั้งนี้เพือนำเสนอผลการจัดงานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศีกษาในรอบปีรวมทั้งเป็นเวทีของนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถตามศักยภาพของบุคคล เพือสะท้อมผลสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้อำนวยการการสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1 ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มะนารอ ปี60 ภายใต้คำขวัญ หัตศิลปปลายด้านขวาน วิชาการก้าวไกล เด็กนราสร้างสรรค์ไทย ล้ำสมัยวัตกรรม ระหว่างวันที่30-2ต.ค.60


         นาย อรรถสิทธ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ ถึงแม้เราทำมา10ปีแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไปคือขวัญกำลังใจความปลอดภัยของครูเรามีการดูแลจากฝ่ายความมั่นคง

        ปัญหานี้ลดน้อยลงทำให้ครูมีกำลังใจดีขึ้น และที่มีปัญหาหลักคือการศึกษาของเรา เมือมีการประเมินทางการเรียนไม่ว่า โอเน็ต เอเน็ต ทำให้จังหวัดชายแดนใต้อยู่อันดับท้ายๆของประเทศ และปัญหาของโอกาสทางการศึกษา ทำอย่างไรพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสการศึกษาในระดับครูมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการเด็กและเยาวชน เพราะฉนั้นเราโครงการสานฝันการกีฬาสู่ห้องเย็นและเพิ่มห้องเรียนอาชีพของพื้นที่ให้เด็กเพิ่มความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตนเอง

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...