จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

นายกประยุทธ เดินทางมาสตูล พบปะพี่น้องประชาชน ทดลองการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ท่ามกลางสายฝน(ชมคลิป)


นายกประยุทธ เดินทางมาสตูล  พบปะพี่น้องประชาชน  ทดลองการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ท่ามกลางสายฝน(ชมคลิป)

              เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ส.ค. 2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล    นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย.  ผวจ.สตูล  พร้อมด้วย ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่ บ้าน  นักเรียน และพี่น้องประชาชน คนสตูล  ได้ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ   ที่ได้เดินทางมายังจังหวัดสตูล  เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน           โดยการเดินทางมาของ นายกประยุทธ ในวันนี้ นั้น เพื่อต้องการที่จะ มาพบปะพี่น้องประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมการเปิดใช้เน็ตประชารัฐที่ขณะนี้  ได้มีการเปิดใช้ไปทั่วทั้งประเทศแล้ว โดยได้เปิดใช้ไปแล้วถึง 24,700  หมู่บ้าน ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยรัฐบาลได้มีเป้าหมายที่จะให้คลอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ให้สามารถได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้นำเทคโนโลยี่ดิจิทิลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการของรัฐ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตจากการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี่ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

         ตั้งแต่การประกอบอาชีพ การเรียนรู้ การค้าขาย ทำมาหากิน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ไปจนถึงเพิ่มช่องทางการขาย การเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว  เพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลา ลดข้อจำกัด และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้าน เป็นสังคมคนไทย 4.0 ที่มีความเท่าเทียมกันทั้งด้านการศึกษา การเกษตรสมัยใหม่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ต้นทุนการผลิตต่ำลง เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรจากการแปรรูป ที่มีความสามารถทางด้านการขายเข้าถึงตลาดในประเทศตลาดอาเซียน และตลาดโลก ที่สามารถกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งถือว่าเน็ตประชารัฐนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพี่น้องประชาชนอีกช่องทางหนึ่งเป็นอย่างมากที่รัฐจะต้องให้ความสำคัญ และ

           หลังจากนั้น ได้ทำการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน  มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบกับภัยภิบัติน้ำท่วม  และได้เดินทางพบปะพี่น้องประชาชน  ที่มาร่วมและยังให้คำแนะนำถึงการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เกิดปัญหา  และไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น สามารถที่จะยื่น เรื่องได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรม จ.สตูล  หรือ ที่อำเภอ  ต่าง ๆ  ที่สะดวก โดยในวันนี้ ได้มีกลุ่มคัดค้านท่าเรือน้ำลึกมายื่นหนังสือ  เพื่อไม่ต้องการที่จะให้เกิดการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา  

     
       ซึ่งท่านได้ส่งตัวแทนไปรับมอบ  ทำให้พี่น้องประชาชน พอใจเป็นอย่างมาก  และในเวลา บ่ายโมง นายรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ  ทีมีเครือข่ายไปทั่วโลก ซึงมีความยาวถึง 25,000  กิโลเมตร  โดยเป็นระบบเคเบิลใต้น้ำความจะสูงระบบแรกที่มีเส้นทางหลักผ่านประเทศไทย ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทที่สำคัญของโลก เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออก  แอฟริกา และ ยุโรป นำประเทศสู่ศูนย์กลาง ด้านการสื่อสารของภูมิภาค Asean digital hub  รองรับการใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพิ่มควรามแข็งแร่งในยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศ ที่สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
          สำหรับโครงการที่  นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย.  ผวจ.สตูล     เสนอต่อ  นายกรัฐมนตรีนั้น  ประกอบไปด้วยโครงการ ถนนสตูล-เปอร์ลิส  ถนเลี้ยงเมืองฝั่งตะวันออก  และโครงการ สนามบิน  พาณิชย์  เพื่อดึงนักธุรกิจจากพื้นที่ต่าง ๆ  เข้ามาลงทุนในจังหวัดสตูล  ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่แห่งนี้

ขอบคุณ นิตยา แสงมณี // สตูล

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...