จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบบ้านโครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้(ชมคลิป)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบบ้านโครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ (ชมคลิป)

                   นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้พิการ นายปิยะ หลีเหล็ม  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  พร้อมด้วย  นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโส, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส, ฝ่ายทหาร, จนท.อบต.ลำภู, กำนัน, ผญบ., บัณฑิตอาสาฯ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบครั้งนี้ ณ เลขที่ ๔๕ ม.๑ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 

                    การก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสนายปิยะ หลีเหล็ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมานจาก  ศอ.บต. ประสบความสำเร็จเพราะการร่วมแรง ร่วมใจ ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน กรรมการหมู่บ้าน และส่วนราชการ โดยประชารัฐมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อตั้งใจที่จะทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน ขอให้เจ้าของบ้าน นายปิยะ หลีเหล็ม  ได้ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดีไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


                     นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทั้งยังทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะครั้งแล้วครั้งเล่าก่อให้เกิดคุณปการอันใหญ่หลวงแก่ประชาชนและประเทศไทย อเนกนันต์ ทรงประพฤติปฎิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งคุณงานความดี สมควรแล้วที่เราในฐานะผู้ซึ่งอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร  


                     จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน โดยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ว่าจักทำแต่ความดีละเว้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวง  จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความมีนํ้าใจ เมตตากรุณาต่อกัน จักบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคีในชาติ ประพฤติปฎิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสนองพระราชปณิธานอันประเสริฐสุด และส่งเสริมความเจริญสมบูรณ์พูนสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปโดยสุดกำลัง


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...