จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลส่วนใหญ่ ผลัดเปลี่ยนหน้าที่ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.ประจำปี

นราธิวาส น.อ.เลอศักดิ์  คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลส่วนใหญ่ ผลัดเปลี่ยนหน้าที่ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.ประจำปี


         เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60เวลา 11.50 น.อ.เลอศักดิ์  คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับกำลังพลส่วนใหญ่ ผลัดเปลี่ยนหน้าที่ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.ประจำปี งป.61ณ ชายหาด ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส


          โดยประกอบด้วยกำลังพลจาก กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (กรม ทพ.นย.ทร.) กองพันทหารราบที่ 4, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กองพันลาดตระเวน, กองพันทหารช่าง และกองพันพยาบาล ซึ่งกำลังพลดังกล่าว เดินทางมาโดยทางเรือ           ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง และเรือหลวงมันใน ในการนี้ น.อ.เลอศักดิ์  คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้กล่าวเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ อยู่บนพื้นฐานและหลักการที่ถูกต้อง มีความซื่ออสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากภารกิจในการปกป้องอธิปไตย 

          และรักษาผลประโยชน์ของชาติแล้ว ภารกิจให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขอให้กำลังพลทุกนายใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ ทั้งในด้านศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กำลังพลทุกนาย คือตัวแทนของ กองทัพเรือ

ขอบคุณ ปทิตตา  หนูสันทัด นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...