จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าร่วมการประกวด เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)


สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าร่วมการประกวด เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่่นสากล (ประเทศไทย)

   


            วันนี้ (29 ก.ย.60) นายณัฐวุฒ  ขมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 พร้อมกันในทุกจังหวัด ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งคำขวัญที่ชนะเลิศของแต่ละจังหวัดจะนำไปผลิตบนผืนผ้าสีขาวและนำมาเย็บต่อกันทั้ง 76 จังหวัด ให้เป็นผืนใหญ่เพื่อใช้ในการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560


            สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพหรือศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ คำขวัญต้องมีชื่อจังหวัดและภาษาอังกฤษคู่กัน ผู้ส่งคำขวัญจะต้องแจ้งช่องทางการติดต่อกลับ

           ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้ามาประกวด จะต้องเป็นคำขวัญที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน และส่งได้ไม่จำกัดจำนวนต่อคน สามารถส่งคำขวัญด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส เลขที่ 1/7-8 ถนนประชาภิรมย์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส 96000 หรือทางสื่อโซเซียลมีเดีย Facebook ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ชื่อ ปปช นราธิวาส (http://www.facebook.com/naccnara42) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...