โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

สตูล หน่วยแพทย์พระราชทานออกตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยในอ.ละงู(ชมคลิป)


สตูล หน่วยแพทย์พระราชทานออกตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยในอ.ละงู(ชมคลิป)


           วันที่28ก.ย.2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์ออกตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัย ณ ร.ร.บ้านดาหลำ ม.5 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 

           โดยมีนางมริษา สมบัติบูรณ์ รองผอ.ร.ร.จุฬาภรณ์ฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษ เป็นหัวหน้าชุด นำคณะแพทย์และทีมแพทย์ พยาบาลและอาสาสนับสนุน  กว่า 20 คน สมทบกับทีมแพทย์พอ.สว.ของจ.สตูลกว่า 20 คน มารักษาผู้ป่วยฟรี


          ทั้งนี้มีชาวบ้านในพื้นที่ต.เขาขาว อ.ละงูและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ามารับการรักษา ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และคนชรา ต่างเดินทางมาให้ทีมแพทย์รักษา มีทั้งอาการไข้ไม่สบาย  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  เจ็บตา  เท้าเปื่อย   โดยในการออกตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้




           ศาสตาจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯได้ประทานชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย จำนวน 250 ชุด เพื่อใช้บรรเทาความเจ็บป่วยเบื้องต้น ขณะที่ชาวบ้านที่มารับการรักษาต่างปลาบปลื้มที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชน ซึ่ง ต.เขาขาวอ.ละงู จ.สตูล นั้นประสบเหตุอุทกภัยอย่างหนัก 2 ครั้ง โดยอ.ละงูถือเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักน้ำมีสภาพน้ำท่วมขังนานที่สุด อ.ละงูชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน กระทบ1,750 ครัวเรือน 5,250 คน

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // สตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น