จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส จัดกิจกรรมวันนุรักษ์ชายฝั่งสากล เลือกชายหาดนราทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ


นราธิวาส จัดกิจกรรมวันนุรักษ์ชายฝั่งสากล เลือกชายหาดนราทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ       เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ริมหาดนราทัศน์ เขตเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2560

          โดยมีพลังมวลชนต่างๆ อาทิ ส่วนราชการ เทศบาลเมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายหาด กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร อาสมัครรักษาดินแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา นักเรียน และประชาชน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่ชายกาดนราทัศน์ตลอดแนว ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 กม.

         นางยินดี พร้อมมูล รองนายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส กล่าวว่า เนื่องด้วยวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล นานาประเทศได้รวมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลทั่วโลก เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่ง 


        เป็นการร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล สร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับสังคม ซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เพื่อจัดกิจกรรมให้เป็นภาพรวมที่พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
         โดยการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ใข้สำหรับทำความสะอาด รถยนต์บรรทุกขยะเพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดให้เกิดความสวยงามนำไปสู่จังหวัดนราธิวาส เมืองสะอาด และน่าอยู่ และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...