จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส จัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


นราธิวาส  จัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด  เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                วันนี้ (28 ก.ย.60) นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า  จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานชลประทานที่ 17 ร่วมกับหน่วยงานในสังกั

            จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ให้แก่พสกนิกรชาวนราธิวาส ทรงเสด็จวางศิลาฤกษ์ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2530 และเด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2533 ในโอกาสเดียวกันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งมอบอาคารหัวงาน และอาคารประกอบโครงการฯ ให้กับรัฐบาลไทย  ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือราษฎรได้หลายทาง ได้แก่ ป้องกันน้ำเค็มจากทะเลทั้ง 2 ข้าง ป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่พรุ ระบายน้ำบรรเทาอุทกภัย ลดจำนวนวันน้ำท่วม  และกักเก็บน้ำจืด เพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค


            สำหรับการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำบางนรา ได้แก่ ปลาบึกขนาดต่าง ๆ  ปลากระโฮ้ และปลานิล ซึ่งจะนำไปปล่อยบริเวณปากคลองยะกัง ที่บรรจบกับแม่น้ำบางนรา อีกทั้งจะปล่อยปลานิลที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำบางนราตอนบน นอกจากนี้จะมอบกุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ให้เรือประมงพื้นบ้านปล่อยบริเวณหน้าทำนบดินของประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำและรักษาระบบนิเวศน์ให้ดำรงอยู่อย่างเป็นวัฏจักรต่อไป


          ด้านนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส เปิดเผยว่า สำหรับโครงการลุ่มน้ำบางนราได้มีการก่อสร้างมาเมื่อปี 2530 แล้วเสร็จเมื่อปี 2533 และวันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ 30 ปี ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการในการแก้ปัญหาแก่ประชาชนในเรื่องของน้ำท่วม เรื่องของน้ำเค็มที่ตามมาตามลำน้ำ เรื่องของน้ำเปรี้ยวจากพรุโต๊ะแดงที่ไหลลงมาในแม่น้ำบางนรา

       เพื่อให้คุณภาพน้ำที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชนสามารถนำมาใช้ประโยขนในการทำการเกษตรได้ อุปภาคบริโภคได้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ รวมถึงการเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลในช่วงน้ำท่วมในฤดูฝนได้ดีขึ้น ส่วนในฤดูแล้งนั้น ประตูปิดกั้นลำน้ำที่ อ.เมือง และ อ.ตากใบสามารถป้องกั้นการไหลย้อนของน้ำเค็มไม่ให้ลุกล้ำเข้ามาในลำน้ำจืดได้ และยังสามารถกักเก็บน้ำในลำน้ำได้ปีละ 20 ล้านลูกบาทเมตร

       ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชนด้านอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตลอดลำน้ำระยะทาง 60 กิโลเมตร อีกทั้งทางประปาส่วนภูมิภาคยังนำน้ำไปใช้ได้ตลอดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเมื่อก่อนนั้นน้ำในลำน้ำพบว่า ในฤดูแล้งน้ำทะเลลุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำจนเป็นน้ำกร่อยไม่สามารถนำน้ำมาใช้บริโภคได้ แต่หลังจากที่มีการสร้างประตูระบายน้ำแห่งนี้แล้วปัจจุบันนี้เป็นน้ำจืดร้อยเปอร์เซ็นต์และสามารถใช้การได้ตามปกติ

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...