โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปัตตานี พล.ต.วิชาญ สุขสง ผอ.ศปพร. และ พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝาง หน.คณะทำงานที่ 2 เดินทางเยี่ยมรับทราบการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ปัตตานี พล.ต.วิชาญ สุขสง ผอ.ศปพร. และ พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝาง หน.คณะทำงานที่ 2 เดินทางเยี่ยมรับทราบการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 


   เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2560 เวลา  11.45 น .พล.ต.วิชาญ สุขสง ผอ.ศปพร. และ พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝาง หน.คณะทำงานที่ 2 เดินทางเยี่ยมรับทราบการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ป่าหวายทราย ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี , พบปะให้กำลังใจสมาชิกโครงการ (42 ครอบครัว 65 คน มีรายได้จากค่าจ้างงานเร่งด่วน และทำสวนปาล์ม) รับทราบและชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาที่ดิน และโซล่ารอเซลล์ของโครงการ, มอบงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของหมู่บ้าน ...ทำให้สมาชิกโครงการมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น

ขอบคุณ ศิริพร จงศิริ

ผู้นวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น