โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยะลา พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร.และคณะ เดินทางมาเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจกำลังพล ชุดประสานงานบ.จุฬาภรณ์พัฒนา 10 (จัดจากร.152 พัน.1 ) (ภาพข่าว)

 ยะลา พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร.และคณะ เดินทางมาเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจกำลังพล ชุดประสานงานบ.จุฬาภรณ์พัฒนา 10 (จัดจากร.152 พัน.1 ) (ภาพข่าว)


     เมื่อวันที่  24 ส.ค.2560 เวลา  08.30 น. พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร.และคณะ เดินทางมาเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจกำลังพล ชุดประสานงานบ.จุฬาภรณ์พัฒนา 10 (จัดจากร.152 พัน.1 ) ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา และมอบเงินบำรุงขวัญ..

     .ผลการตรวจเยี่ยมโดยรวมชุดประสานงานดังกล่าว รู้และเข้าใจบทบาท ภารกิจและปฏิบัติงานในการดูแล ช่วยเหลือ ประสานงานในการดูแลสมาชิกในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาตไทย(อดีตจคม.) 87 ครอบครัว 191 คน ได้ดี

ขอบคุณ ศิริพร จงศิริผู้อำนวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น