โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บุกศาลากลาง ร้องศูนย์ดำรงธรรม เรียกร้องสิทธิขึ้นพื้นฐาน ยื่นหนังสือถึงนายกฯขอให้ได้รับเงินค่าจ้างจากงบประมารณโดยตรง


 นราธิวาส ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  บุกศาลากลาง ร้องศูนย์ดำรงธรรม เรียกร้องสิทธิขึ้นพื้นฐาน  ยื่นหนังสือถึงนายกฯขอให้ได้รับเงินค่าจ้างจากงบประมารณโดยตรง

                ที่ศาลากลาง อ.เมือง จ.นราธิวาส กลุ่มตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ จ.นราธิวาส กว่า 50 คน บุกยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถึงนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.พลเอกประสุทธ์ จันทร์โอชา เรียกร้องขอให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณโดยตรง

                ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน รายเดือนรวมถึงจ้างเหมาบริการ โดยใช้เงินนอกงบประมาณหรือเงินบำรุงของหน่วยบริการในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จึงทำให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องอัตราค่าจ้างและสวัสดิการในด้านต่างๆได้รับการจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในด้านค่าจ้างและสวัสดิการด้านต่างๆตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ

             เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณ หรือเงินบำรุงของหน่วยบริการ  จึงไม่มีสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ทางสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท) ซุ่งเป็นองค์กรตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงรวมตัวกันมาเพื่อขอเรียกร้องต่อ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้รับค่างจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาณ เพื่อให้ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมในการปฏิบัติงานในระหว่างที่รอการดำเนินการปรับเปลี่ยนให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาณนั้น
                สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลช) ขอเรียกร้องให้มรการปรับเปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และให้มีการเยียวยาค่าประสบการณ์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามอายุงานเป็น 4 ช่วง คือ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ขึ้นไปตามที่สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท) ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปกับทางกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว

                ในการนี้ สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท) มีความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติงาน

                 นายมนัส สุขสบาย ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อ.ระแงะ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.นราธิวาส เพื่อขอร้องเรียนสิทธิ์ให้กับลูกจ้างชั่วคราวทุกๆคนที่ขึ้นกับสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข เช่น เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ เนื่องจากลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้รับความเป็นธรรม  เพราะบางคน โดยรวมแล้วยังได้รับค่าจ้างไม่ถึง 300 บาท ตามกรมแรงงานประกาศ ใช้ 

                 ด้านนางประยิน บางพระ ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนราธิวาสราฃนครินทร์ อายุงาน 20 ปี กล่าวว่า ที่มาเรียกร้องในวันนี้ก็คือ อยากให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนลูกจ้างชั่วคราวที่กินเงินบำรุงของโรงพยาบาลเป็นเงินงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง และสำหรับลูกจ้างที่มีอายุงาน 4 ปี 10 ปี 20 ปีขึ้นไป ให้มีเงินค่าครอบชีพมีเงินดูแลรักษาเยียวยารวมถึงรับสวัสดิการต่างๆ ซึ่งตอนนี้ทุกคนกินเงินบำรุงของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสวัสดิการใดๆเลยนอกจากเงินเดือน.  
ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

                

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น