โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

“ผู้นำ ศอ.บต.” ต้องกล้าปลดแอกหนี้บุญคุณ เพื่อดึงองค์กรให้พ้นจากหมู่บ้านกระสุนตก

ผู้นำ ศอ.บต.ต้องกล้าปลดแอกหนี้บุญคุณ เพื่อดึงองค์กรให้พ้นจากหมู่บ้านกระสุนตก / ไชยยงค์ มณีพิลึก

       โครงการเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ ศอ.บต.จำนวน 14,000 ต้น ในวงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาทเศษ โดยติดตั้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส นับเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นด้านหลัก
       
       เพราะนอกจากเป็นความต้องการของคนในชุมชนที่อยากให้มีไฟส่องสว่างอย่างพอเพียงแล้ว จากการติดตามสถานการณ์การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังพบว่า พื้นที่ที่มี แสงสว่าง อย่างเพียงพอ และพื้นที่ที่มี กล้องวงจรปิด การก่อเหตุจะน้อยลง เพราะแสงสว่างทำให้คนร้าย พรางตัว ได้ยาก ขณะที่กล้องวงจรปิดเป็น หลักฐานที่ทำให้ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุได้ดี
       

       แต่สุดท้ายแล้วเสาไฟส่องสว่างจากโซลาร์เซลล์แทนที่จะสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่ กลับกลายเป็นเรื่องที่ ศอ.บต.ต้องถูก ร้องเรียน และนำมาสู่การตรวจสอบทั้งจาก ปปช.จังหวัดและจากสตง. รวมทั้งจาก โซเชียลมีเดีย และ ภาคประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มข้น
       
       เนื่องจากเสาไฟโซลาร์เซลล์จำนวน 14,000 ต้นนั้น หลังจากติดตั้งได้เพียงไม่กี่เดือนก็เกิดอาการดับๆ ติดๆและส่วนหนึ่ง ดับสนิทตั้งแต่ติดตั้งเสร็จใหม่ๆ ซึ่งมีการระบุจากองค์กรท้องถิ่นและจาก ปปช.ว่า เสาไฟโซลาร์เซลล์ที่เสียหายและไฟดับมีถึง 80% จึงกลายเป็นโครงการนี้ถูกมองว่าไม่คุ้มกับงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท และที่สำคัญคือถูกมองว่า โครงการนี้อาจจะมีความ ไม่โปร่งใสเกิดขึ้น
       
       สุดท้ายหลังจากที่มีการปล่อยให้เรื่องของเสาไฟโซลาร์เซลล์อื้อฉาวอยู่ระยะหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ก็ได้สั่งการให้ ศอ.บต.ชี้แจง และให้ สตง.ดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง ในส่วนของ ปปช.จังหวัดยะลานั้นถือว่าเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ ได้กลิ่นและเข้าตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปในทุกพื้นที่ ซึ่งได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครอง ท้องถิ่นและประชาชนถึงความผิดปกติของโครงการดังกล่าว
        

       ในขณะที่ผู้แทนของ ศอ.บต.โดย นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ ศอ.บต.หลังจากที่โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้พยายาม แก้ข่าวที่เกิดขึ้นว่า การดำเนินโครงการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง และการประมูลก็ไม่มีเรื่องของ เงินทอน แต่สาเหตุที่หลังติดตั้งแล้วติดๆดับๆ เป็นผลจากเรื่องของดินฟ้าอากาศของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอากาศชื้นและมีผลตกมาก อีกสาเหตุสำคัญมาจาก แบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์ส่วนหนึ่งถูกขโมยนำไปขายร้านรับซื้อของเก่า
       
       อีกทั้งหลังเกิดเหตุมีสื่อและประชาชนร้องเรียนให้ ปปช.ทำการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องของผลประโยชน์ของ ศอ.บต. การทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทในพื้นที่ทำการซ่อมแซมเสาไฟโซลาร์เซลล์ในส่วนที่เสียหาย โดยบริษัทผู้รับซ่อมได้ร่วมรับผิดชอบโดยการตั้งรางวัลนำจับผู้ที่ขโมยแบตเตอรี่ และใช้มาตรการกำชับให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ที่มีเสาไปโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่ช่วยกันสอดส่องดูแล
       
       ทั้งหมดทั้งปวงคือ การชี้แจงจาก เลขาธิการ ศอ.บต.ต่อกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น 
       
       แต่ในส่วนที่ราคาเสาไฟโซลาร์เซลล์ที่ แพงกว่า ราคาขายในท้องตลาดชนิดครึ่งต่อครึ่ง เช่นเดียวกับราคาแบตเตอรี่ที่ท้องตลาดขายในราคาลูกละ 3,000 บาท แต่ ศอ.บต.ซื้อในราคา 6,000 บาท และมีบางบริษัทที่เงินทุนจดทะเบียน น้อยกว่าวงเงินของงานที่ประมูลได้หลายเท่า เหล่านี้กลับยังไม่มีการพูดถึง แถมยังมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยอีกมากมายที่ ศอ.บต.ยังไม่สามารถชี้แจงได้กระจ่าง
       
       โดยข้อเท็จจริงนับตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา ศอ.บต.ได้กลายเป็น หมู่บ้านกระสุนตกไปแล้ว
       
       เนื่องเพราะมีโครงการของ ศอ.บต.มากมายที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ถูกภาคประชาสังคมและสื่อทำการ ขุดคุ้ย มาตีแผ่ จนทำให้ต้องวุ่นวายอยู่กับการชี้แจง จนกลายเป็นหน่วยงานมี เรื่องอื้อฉาวและมากมายไปด้วยความเคลือบแคลงโดยเฉพาะกับข้อหาค้ากำไรจาก สงครามประชาชนที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไฟใต้
       
       โครงการอื้อฉาวที่ถูกประชาชนและสื่อตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสที่สำคัญๆ มีอาทิ
       
       โครงการพาคนกลับบ้าน ซึ่งมีการก่อสร้างหมู่บ้านและสิ่งสาธารณูประโภคต่างๆ รวมถึงคอกวัวและคอกแพะสำหรับไว้รองรับ ผู้เห็นต่างซึ่งเป็น แนวร่วม ขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการกลับบ้าน ซึ่งสร้างเสร็จแล้ว แต่กลายเป็น หมู่บ้านไร้คนอยู่ เป็นเรื่องที่ ได้ทำ แต่ไม่ได้ประโยชน์ ไม่ตอบโจทย์ในการดับไฟใต้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
        
       โครงการก่อสร้างภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี ที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส งบประมาณกว่า 140 ล้าน ซึ่งสุดท้ายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชมรมอิหม่าม อ.บาเจาะ กับ ศอ.บต. จนกลายเป็นเรื่องของการคาราคาซังและสร้างต่อไมได้ เพราะบริษัทร่วมค้าที่ ศอ.บต.เลือกให้เป็นผู้ก่อสร้างได้ ขายงานให้กับผู้รับเหมาในพื้นที่ และบริษัทร่วมค้าคู่สัญญาของ ศอ.บต.ถูกฟ้องล้มละลาย จนกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายที่ทำให้ผู้รับเหมาช่วงไม่สามารถเบิกเงินค่าจ้างได้ ยิ่งชมรมโต๊ะอิหม่ามมีความเห็นให้ยุติโครงการดังกล่าว ซึ่งนี่อาจจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการก่อตั้ง ศอ.บต.ที่มีหน้าที่หลักคือสลายความขัดแย้งได้กลายเป็น คู่ขัดแย้งกับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้นำศาสนาเสียเอง
        

       นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบพบว่า มีอีกหลายโครงการของ ศอ.บต.ที่ถูกภาคประชาชนและสื่อทำการ ตรวจสอบถึงความไม่ถูกต้อง เช่น โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม ซึ่งมีสนามจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายไปแล้ว จนกลายเป็นเรื่อง ได้สร้าง แต่ ใช้ไม่ได้ เป็นการถูกมองว่า ผลาญงบ โดยไม่ตอบโจทย์ของปัญหา และเชื่อว่ายังมีโครงการอีกมากมายรอคิวถูกตรวจสอบ
       
       ณ วันนี้ประชาชนจำนวนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กำลังไม่ไว้วางใจ ศอ.บต.ไปเสียแล้ว
       
       ศอ.บต.จึงกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกที่ทุกวันแทบไม่มีข่าวดีเหมือนในอดีต แต่กลายเป็นองค์การที่มีแต่ ข่าวร้ายแถมเป็นข่าว บ่อนเซาะให้กลายเป็นองค์กรที่คนในพื้นที่ โดยเฉพาะ คนไทยพุทธที่เรียกหาความเท่าเทียมและความเป็นธรรมส่ายหน้าให้
      
       สิ่งจำเป็นที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนคือ การทำ ความสะอาดองค์กร ให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ ให้สมกับการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดับไฟใต้ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานอื่นๆ ในมิติของงานด้านการพัฒนา ซึ่งในอดีต ศอ.บต.คือหน่วยงานที่มีเกียรติภูมิเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของคนในพื้นที่
       
       สิ่งที่จำเป็นสำหรับ ศอ.บต.คือ คำตอบ จากการตรวจสอบของ สตง.และของ ปปช. เพื่อเป็นการยืนยันกับประชาชนว่า  ศอ.บต.ไม่ได้อื้อฉาวไปในทางที่ไม่โปร่งใสอย่างที่เป็นข่าว และอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจ เพราะการที่จะบอกกับสังคมว่า ไม่โกงและสะอาดนั้น คนที่ให้คำตอบไม่ใช่ผู้บริหาร ศอ.บต. แต่ต้องมาจาก หน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบอย่าง ปปช.และ สตง.
       
       และสุดท้ายผู้นำจะอาศัยเพียง ต้นทุนที่สังคมการันตีว่าเป็น คนดีอย่างเดียว ด้วยการนั่งทับสารพัดปัญหาไม่ได้อีกต่อไป
        
       ผู้นำที่ดีจะต้องเก่งและมีวิสัยทัศน์ และที่สำคัญจะต้อง กล้าที่จะ ปลดแอกคำว่า บุญคุณออกจาก หน้าที่การงาน เพื่อสร้าง ศอ.บต.ให้สดใสกาววาวเหมือนในอดีต ซึ่งต้องเป็น ที่พึ่งของ คนทุกข์ในแผ่นดินได้ทุกเชื้อชาติและทุกศาสนา
        

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น