โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส เปิดงานถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย กระตุ้นเศรษฐกิจ
นราธิวาส เปิดงานถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย กระตุ้นเศรษฐกิจ
                เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 7 พ.ค.60 ที่ บริเวณหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาส ถนนภูผาภักดี อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย” โดยมีนาวสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์นราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีร้านค้าออกมาจำหน่ายกันอย่างคึกคัก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 – 8 พ.ค.60 รวม 2 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์


                นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานถนนคนเดิน ท่าพระยาสายภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดในพื้นที่ 7 มองหลัก ซึ่งกำหนดดำเนินการ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม 60 ณ บริเวณถนนวรคามินทร์ อ.สุไหงโก-ลก และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พ.ค.60 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ค.60 ณ บริเวณถนนภูผาภักดี อ.เมือง จ.นราธิวาส


              เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรยากาศการค้าในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ ในเขตเมืองหลัก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายเสริมสร้างความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเศรษฐกิจท้องถิ่น และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และก้าวทันสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกำหนอดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการเร่งนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย ของใช้ ของตกแต่ง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากกระจูด อาหารแปรรูป อาหารปรุงสด จากผู้ประกอบการ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 คูหา รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการถนนคนเดินมากกว่า 250 ราย ภายในงานยังมีการจัดจุดถ่ายภาพเพื่อเป็นจุดเช็คอิน การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ชุดโชว์พิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายบนเวทีตลอดระยะเวลาจัดงาน
               และนอกจากนี้แล้ว ในวันที่ 21 – 22 พ.ค.60 จะมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้ซื้อไว้เพื่อบริโภคในช่วงเดือนรอมฏอน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศิลอดตามหลักศาสนาอิสลามและทำความดีตลอดทั้งเดือน โดยเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 27 พ.ค. – 28 มิถุนายน 60. 
      ขอขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น