โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินหน้าให้ความรู้การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย

 สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินหน้าให้ความรู้การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมแนวทางการสอบข้อเท็จจริงการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) เวลา 9 นาฬิกา ณ ห้องสมิหลา1 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พันเอกอัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 โดยมี คณะทำงานสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านละเมิด ร่วมให้การต้อนรับ

พันเอกอัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองเลขาธิการ กองการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ที่ผ่านมา พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันพัสดุ และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในสายงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่หน่วยใช้ปฏิบัติงานมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนด้วยการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกับการปฏิบัติให้ถูกต้องการกฎหมาย                        

ด้านพันเอกเฉลิมชัย  สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครั้งนี้มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรื่องความเข้าใจในหลักกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง โดยคาดหวังว่าให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มากขึ้น และสามารถนำแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการภายในหน่วยงานของตน เพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าต่อไป

สำหรับการจัดอบรม แบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ การแบ่งกลุ่มให้เจ้าหน้าที่ได้ถกแถลงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในแต่ละกรณี และการแถลงผลโดยแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการหารือภายในกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังและตอบข้อซักถามอีกด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น