โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

บริษัท ภาคภูมิกรุ๊ป โครงการ นาคราชคู่ ร่วมกับชมรมคนรักษ์ดิน จัดสัมมนาชาวเกษตรกร ที่จังหวัดสงขลา เพื่อ สร้างโอกาสให้ชาวเกษตกร เป็นตัวแทนปุ๋ยแบ่งจ่ายจากโรงงาน (มีคลิป)

 บริษัท ภาคภูมิกรุ๊ป  โครงการ นาคราชคู่ ร่วมกับชมรมคนรักษ์ดิน จัดสัมมนาชาวเกษตรกร ที่จังหวัดสงขลา เพื่อ สร้างโอกาสให้ชาวเกษตกร เป็นตัวแทนปุ๋ยแบ่งจ่ายจากโรงงาน (มีคลิป)


  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2567 ที่ผ่านมา   ณ โรงแรมวีแอล   จังหวัดสงขลา  บริษัทภาคภูมิกรุ๊ป    โครงการ นาคราชคู่ ร่วมกับชมรมคนรักษ์ดิน จัดสัมมนาสัญจรภาคใต้  โครงการนาคราชคู่ปุ๋ยแบ่งจ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร เป็นตัวแทนปุ๋ยแบ่งจ่าย จาก โรงงานลงทุนวงเงิน  ให้เริ่มต้น 10 ล้าน

 (ชมคลิป)  เกษตรกรได้อะไร จากโครงการ นาคราชคู่


  การจัดสัมมนา โครงการดังกล่าว โดยมี นายกฤษชนก  ตัณฑเศรณีวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร ภาคภูมิกรุ๊ป  นายอาภิภู  กล้าหาญ  (หน่องนาคราชคู่) CEO และหุ้นส่วนโครงการนาคราชคู่  พ.ต.อ.พิทักษ์  เอียดแก้ว  ประธานชมรมคนรักษ์ดิน นายธีรศานต์ หาสิตะพันธ์  เลขานุการชมรมคนรักษ์ดิน และคลังปุ๋ยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย  ทีมงาน..ผู้บริหาร  และชาวเกษตรกรในพื้นที่  โดยมี นาง อวยพร โพธิ์เพชร  ประธานโครงการ นาคราชคู่ ภาคใต้ตอนล่าง นายธีรศานต์ หาสิตะพันธ์  เลขานุการชมรมคนรักษ์ดินเลขานุการชมรมคนรักษ์ดิน และคลังปุ๋ยจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพ กล่าวเปิดงานการต้อนรับ โดยมีนางจารี  ณะทอง  เป็นพิธีกรเปิดงาน

     การสัมมนาดังกล่าว โดยมี นายกฤษชนก  ตัณฑเศรณีวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร ภาคภูมิกรุ๊ป    นายอาภิภู  กล้าหาญ  (หน่องนาคราชคู่) CEO และหุ้นส่วนโครงการนาคราชคู่ป  ได้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับโครงการนาคราชคู่ เกี่ยวกับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ประสบปัญหาด้านการเงินและสินเชื่อ และการผลิตปุ๋ยทุกรูปแบบ  ด้วยเทคโลโลยี่ที่ทันสมัย  เพื่อชาวเกษตรกร  ในการสร้างผลผลิตและลดต้นทุน

      ทั้งนี้  โดยมี พ.ต.อ. พิทักษ์  เอียดแก้ว  ประธานชมรมคนรักษ์ดิน ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องดิน ดินดี ปลูกอะไรก็ดี  กรดด่าง(PH) ในดิน เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอันดับต้นๆ ประธานชมรมคนรักษ์ดิน ได้กล่าวเน้นว่า  เมื่อดินดี จะช่วยให้พืชขยายการเจริญเติบโต ทั้งใบ ลำต้น ราก ภูมิคุ้มกันโรคและแมลงเพิ่มขึ้น

      และได้รับเกียรติจาก นายจิโรจน์  ลิศรีพิทักษ์ อดีตผอ.สกย. จ.เชียงราย จ.ระยอง และจ.สงขลา ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านยางพาราและปาล์ม น้ำมันของ มอ.เจ้าหน้าที่สอบคุณวุฒิวิชาชีพ ยางพาราและปาล์มน้ำมันของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ตลอดถึง  นายทวี  นวลแดง  ทนายความ  มาบรรยายให้ความรู้แก่ชาวเกษตรกร 
  หลังจากนั้น ก็เปิดโอกาสให้ชาวเกษตรกรที่เข้าร่วมสัมมนา ได้ซักถาม  แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้บริหาร...จากนั้นการถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก  

 

สำหรับ บริษัท ภาคภูมิ กรุ๊ป ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากภูมิปัญญาไทย

โรงงานผลิตปุ๋ย อันดับต้นๆในไทย ผลิตปุ๋ยทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยจากอเมริกา โดยการผลิตมีวัตถุดิบ จากแหล่งธรรมชาติในประเทศ เพื่อชาวเกษตรกรไทย และโรงงานย่อยในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

จากจุดเริ่มต้น อดีตถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลามากว่า  25 ปี ในแวดวงการเกษตรกร ที่กลุ่มบริษัทฯในเครือข่าย ได้เริ่มขึ้น และเป็นผู้นำทางด้านการผลิด วัสดุปรับปรุงดิน และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทางด้านพืช สัตว์บก สัตว์น้ำ จนเป็นที่ยอมรับ

  ของคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และด้วยเป็นบริษัทคนไทย ใช้วัสดุดิบในประเทศ  พัฒนาแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมถึงการฟื้นฟูดิน  คือ ฟิลเลอร์เติมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ เพื่อตอบสนองลูกค้า ตลอดจนพัฒนาเติบโต และมีบริษัทในเครือ มากมาย

   เกษตรกรได้อะไร จากโครงการ นาคราชคู่


   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเจ้าของ เว็ปไซต์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ จุดโฟกัส  ส่องทุกมุมมอง  เข้าใจ  เข้าถึง การมีส่วนร่วม รู้คน รู้งาน รู้พื้นที่ ร่วมพลัง ขับเคลื่อนในมิติต่างๆ Soft Power เพื่อชาวเกษตรกร

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น