โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

กต.ตร.สภ.รือเสาะ จัดประชุม ต้อนรับ “พ.ต.อ.ศุภชัย ศุภกิจจารักษ์ .” ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร รือเสาะ คนใหม่ เน้น!!ความปลอดภัยชีวิตเพื่อสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (มีคลิป)

 

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ ) จัดประชุม ต้อนรับ “พ.ต.อ.ศุภชัย ศุภกิจจารักษ์ .” ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร รือเสาะ คนใหม่ เน้น!!ความปลอดภัยชีวิตเพื่อสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (มีคลิป)

         


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ภาพข่าว/รายงาน

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์   2567 เวลา 09.30 น.ที่ ผ่านมา ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  นายเจริญลาภ  นราสัตยวงศ์ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ทำหน้าที่ประธาน ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ ) ครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2567

        เพื่อให้คำปรึกษา ขอเสนอแนะข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หาทางแก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งาน ประจำเดือน โดยมี พ.ต.อ.ศุภชัย ศุภกิจจารักษ์.  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร รือเสาะ พ.ต.ท.มานพ พรหมเมศ  สวป.สภ.รือเสาะ และพ.ต.ท.สุชาติ รัตนสุวรรณ  สว.อก.สภ.รือเสาะ   เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนราธิวาส ที่๒๙๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ วันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ คำสั่งแต่งตั้ง  โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนราธิวาส 


          ตามที่ ในวาระการประชุมครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2566 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ ) จึงได้จัดมีการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ใหม่ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ )  . จากมติที่ประชุม จึงได้มอบความไว้วางใจ ให้ นายเจริญลาภ นราสัตยวงศ์ คณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ )อีกสมัย

             

           ทั้งนี้ โดย นายเจริญลาภ นราสัตยวงศ์ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ  และร่วมแสดงความยินดี  “พ.ต.อ.ศุภชัย ศุภกิจจารักษ์ .”    ได้ย้ายมาจาก สถานีตำรวจภูธร จ๊ะกวะ จังหวัดยะลา ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร รือเสาะ คนใหม่ 

        
เมื่อวันที่
27 ธันวาคม  2566 พร้อมกับให้การต้อนรับ พ.ต.ท.ชัยญากรณ์ ศรีสัมฤทธิ์  รอง ผกก.(ฝ่ายปราบปราม)  พ.ต.ท.เมธา สง่างาม  รอง ผกก.(ฝ่ายสอบสวน) .พ.ต.ท.ธิติวุฒิฒ์  เพชรรักษ์ รอง ผกก(ฝ่ายสืบสวน).ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ  

               คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ได้ ให้มีการเลือกตั้ง รองประธาน คณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ คนใหม่

 เนื่องจาก นายนูรมาหมัด  ซาริคาน รองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ได้หมดไปตาม วาระ  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ มีมติเสียงอย่างเอกฉันท์ มอบความไว้วางใจให้ นายจำเป็น  ปิยะรัตน์  เป็นรองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ            หลังจากนั้น “พ.ต.อ.ศุภชัย ศุภกิจจารักษ์  นายเจริญลาภ นราสัตยวงศ์ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ร่วมถ่ายรูปหมู่ด้วยกัน

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น