โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เยือน ศอ.บต. หนุนการแก้ปัญหายาเสพติด

 🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เยือน ศอ.บต. หนุนการแก้ปัญหายาเสพติดในมิติศาสนา การพัฒนาและชุมชนพหุวัฒนธรรม-ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กระบวนการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์」 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางมาที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กระบวนการตรวจ DNA รวมทั้งพบปะประชาชนที่มาตรวจ DNA โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะ ให้การต้อนรับ
จากนั้น พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแก้ปัญหายาเสพติดในมิติศาสนา การพัฒนา และชุมชนพหุวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกล่าวทักทายกลุ่มมวลชนจิตอาสาที่มารอต้อนรับ 

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “การคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ทั้งในด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ และเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ด้านสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การมีบัตรประจำตัวประชาชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าว และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน”


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ มีกำหนดการเปิดการประชุมและมอบนโยบาย งานรวมพลังมวลชนแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาราชภัฎยะลา ก่อนจะเดินทางไปโรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพบหารือกับภาคีเครือข่ายองค์กรนักธุรกิจมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงค่ำ

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น