โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประกาศแล้ว! ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน ‘สงกรานต์ไทย’ มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เดลิมิเร่อร์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ขอแสดงความนยินดีนับเป็นความสำเร็จของประเทศไทย (มีคลิป)

 ประกาศแล้ว! ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน ‘สงกรานต์ไทย’ มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  เดลิมิเร่อร์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ขอแสดงความนยินดีนับเป็นความสำเร็จของประเทศไทย (มีคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ส่องทุกมุมมอง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย สู่โลกโซเซียล/รายงาน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ตามที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก จัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน ทวีปอัฟริกา

     นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความสำเร็จของประเทศไทย ที่ สงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน ประเพณี เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ

        “สงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่งดงามมีคุณค่า สะท้อนถึงความเป็นไทย เป็นช่วงเวลาแห่งการรักษากายใจและ สิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสของการแสดงความกตัญญูและความปรารถนาดีต่อผู้มีพระคุณ การแสดงความเอื้ออาทรต่อ ครอบครัว ญาติมิตรและชุมชน ขณะเดียวกัน เน้นความสำคัญของการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า เน้นการรณรงค์ใช้น้ำหอม ไม่ใช้น้ำสกปรก มาสาดใส่กัน อีกทั้ง มีการประกาศวันสำคัญต่างๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสงกรานต์ คือ วันขึ้นปีใหม่ไทย วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว

        “ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ปีนี้ไทยมีมรดกโลกถึง 2 รายการ คือ เมืองโบราณศรีเทพ ที่ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และล่าสุดยกย่อง ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ”

      ทั้งนี้ ทางรัฐบาลจะมีการจัดทำแผนการดำเนินงานเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียน ตลอดทั้งปี 2567 มุ่งให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย จะเป็นการขับเคลื่อน เผยแพร่ สาระคุณค่า อัตลักษณ์ และความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ในโอกาสต่อไป


 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น