โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ชาวนราธิวาส ร่วมต้อนรับ พ่อเมืองคนใหม่ “ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม” ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คนที่ 52 ย้ำบูรณาทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนทำฝันของคนนราธิวาสให้เกิดทุกมิติ (มีคลิป)

 ชาวนราธิวาส ร่วมต้อนรับ พ่อเมืองคนใหม่ “ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม” ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คนที่ 52 ย้ำบูรณาทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนทำฝันของคนนราธิวาสให้เกิดทุกมิติ (มีคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ เดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวาน  ชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ ส่องทุกมุมมอง สู่โลกโซเซียล /รายงาน วันนี้ 21 ธันวาคม 2566 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรมและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนราธิวาส ภาคเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไป  สักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 และกราบสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย  ศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ศาลเจ้าโกวเล้งจี่ และองค์พระพิฆเนศ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นจึงเดินทางเข้าสู่จวน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ตัวแทนหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่มาร่วมให้การต้อนรับ 

จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งใหม่) เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และพบปะสมาชิกกองอาสารักษาดินเเดน ก่อนจะเริ่มปฏิบัติราชการในในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตนนั้นจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทำฝันของคนนราธิวาสให้เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานต่างๆในฐานะผู้บริหาร มีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมถึงเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนทุกคน  และอยากให้คนนราธิวาสร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

เพื่อนำไปสู่การความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้น

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และภูเก็ตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต เขต 12 สงขลา และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากนั้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน ก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในปัจจุบัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น