โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รอง มทภ4 ย้ำควบคุมพื้นที่ป่าภูเขาและดูแลเข้มงวดตามแนวชายแดน

 รอง มทภ4 ย้ำควบคุมพื้นที่ป่าภูเขาและดูแลเข้มงวดตามแนวชายแดน 
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา ย้ำควบคุมพื้นที่ป่าภูเขาและดูแลเข้มงวดตามแนวชายแดน 


วันนี้ 20 ธันวาคม 2566  เวลา 10.00 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ป่าภูเขา และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนประชุมโต๊ะข่าว ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา ถึงการปฏิบัติภารกิจของหน่วยฯ ในพื้นที่ป่าภูเขา พื้นที่ป่าพรุ และพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงยากลำบาก รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ


 เพื่อเป็นแนวทางไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าภูเขาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี พันเอก กำธร ศรีเกตุ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , พันโท สุกฤษฐ์  กาญจนคลอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 / รองผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ป่าภูเขา , พันเอก สิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 / ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ประจำจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพล โดยเฉพาะนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มุ่งขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รวมถึงการกำหนดแนวทางการใช้กำลังของชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา การควบคุมพื้นที่ป่าภูเขาและการดูแลเข้มงวดตามแนวชายแดน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป 


ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน Tel.0824154474

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น