โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่กระบุรี ย้ำการทำงานด้านการป้องกันแนวชายแดน เน้นการลักลอบขนยางเถื่อน ตามสั่งการนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ทบ.📌

  แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่กระบุรี ย้ำการทำงานด้านการป้องกันแนวชายแดน เน้นการลักลอบขนยางเถื่อน ตามสั่งการนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ทบ.📌 


วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ  บ้านหาดจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามแนวลำน้ำกระบุรี โดยเฉพาะการลักลอบขนยางเถื่อน ตามนโยบาย ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้สั่งทาง ผู้บัญชาการทหารสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตามภารกิจ 3 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ทั้งการเข้าตรวจและการป้องกันชายแดน เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน การหลบหนีเข้าประเทศของแรงงานต่างด้าว การลักลอบขนยาเสพติด สินค้าทางการเกษตร สินค้านี้หนีภาษี  โดยเฉพาะยางพาราแผ่นดิบ

 ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการลักลอบเข้ามาจากประเทศเมียนมาร์ ส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจยางพาราในตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25  รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ก่อนมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล 

✍️แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า " ปัจจุบันมีการลักลอบขนส่งยางพาราจากประเทศเมียนมาร์ เข้ามายังประเทศไทยตามบริเวณแนวชายแดนจำนวนมาก ซึ่งเป็นยางพาราที่ไม่ได้มาตรฐาน และเกิดผลกระทบกับตลาดเศรษฐกิจยางพาราในประเทศไทย โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการทำงานด้านการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามบริเวณแนวชายแดน ซึ่งเป็นจังหวะตรงกันกับที่แม่ทัพฯ จะมาตรวจเยี่ยมกำลังพลในวันนี้ 

 ในพื้นที่ของจังหวัดระนอง มีรอยต่อติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีแม่น้ำกระบุรีเป็นแนวชายแดน การลักลอบการนำสินค้าทางการเกษตรเข้ามานั้น มีการจับกุมและดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 มีการลาดตระเวนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ที่ผ่านมาได้บูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินคดีในหลายคดี เช่น ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ได้ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ลักลอบขนสินค้าทางการเกษตรประเภทยางพาราดิบ 

โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรข้ามมาจากฝั่งประเทศเมียนมาร์ บริเวณบ้านห้วยหลุง หมู่ที่ 8 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง น้ำหนักกว่า 3,000 กิโลกรัม และมีผลสรุปในภาพรวม ล่าสุดมีการส่งมอบยางพาราแผ่นที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเมียนมา งวดแรก จำนวน 33 คดี น้ำหนักกว่า 60,000 กิโลกรัม ให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง

 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวัสดุในการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ ฝากกำลังพลทุกนายให้เข้มงวดเรื่องการจับกุม หากพบเห็นหรือมีข่าวสารให้รีบดำเนินการในการจับกุม เล็กน้อยเพียงใดก็อย่าเพิกเฉย หรือล่าช้า เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนช่องทางท่าข้ามตามแนวชายแดน เพิ่มกำลังในการสกัดกั้นสินค้าทางการเกษตรและสินค้าผิดกฎหมายในทุกประเภท ทั้งทางจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร" 


》แม่ทัพภาคที่ 4 พูดเพิ่มเติมว่า  " อย่างไรก็ตาม พื้นที่ตามแนวชายแดนค่อนข้างมีพื้นที่กว้าง ต้องขอความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมไปถึงทุกภาคส่วน คอยเป็นหูเป็นตา รวมถึงชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจปัญหา ว่าการลักลอบยางพาราอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นยางพาราที่มีคุณภาพต่ำ เมื่อมาปะปนกับยางพาราของประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เกิดความเสียหายในวงกว้าง


 โดยได้มีการพูดคุยและชี้แจงให้กับผู้นำในพื้นที่ได้เข้าใจแล้ว จึงอยากขอความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอีกครั้ง ปัญหานี้ถือเป็นหน้าที่ของทุกส่วนที่จะต้องช่วยกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น