โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แม่ทัพภาคที่.4 ประธานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนและสืบสานวัฒนธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองงดงาม (มีคลิป)

 

แม่ทัพภาคที่.4  ประธานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนและสืบสานวัฒนธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองงดงาม (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566  เวลา 12.09 น. ในวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผ่านศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีน้อมนำถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน ณ วัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง) ตำบลสุไหงโก-ลก   อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส


 ซึ่งมีปัจจัยที่รวบรวมได้จากบริวารกฐินของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามตามวัตถุประสงค์ของวัด ทั้งสิ้น 750,072 บาท โดยมี พระโสภณคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม / เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, เจ้าหน้าที่ทหาร , ตำรวจ , ส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
หรับ “วัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)” ได้รับอนุญาตสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2519 โดยหลวงพ่อแดง จนฺทโชโต เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และมรณภาพในวันที่ 13 ธันวาคม 2532 ด้วยร่างกายที่แข็งเป็นหิน ประดิษฐานร่างจริงและรูปหล่อหลวงพ่อแดงไว้ที่มณฑปภายในวัด ทั้งนี้ชาวอำเภอสุไหงโก-ลก และผู้มาเยือน ต่างเข้าสักการะในความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหารย์ที่เล่าขานเป็นตำนานมากมายจนเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนในพื้นที่มายาวนาน
ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้น้อมนำถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นประจำทุกปี  เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ อันเป็นการปฏิบัติตามประเพณีในพุทธบัญญัติ ที่ถือได้ว่าเป็นกาลทานที่มีผลอานิสงส์มากให้มีความเจริญรุ่งเรืองงดงาม และเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่

เดลิมิเร่อร์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ ส่องทุกมุมมอง สืบสานพระพุทธศาสนา  สู่โซเซียล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น