โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น สรุปการประชุมสามัญประจำปี 2566

 ชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น สรุปการประชุมสามัญประจำปี 2566  
:  เมื่อเวลา 1300 น.วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องมงกุฎทองโรงแรมโฆษะ  อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น  ผศ.ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 48 คน พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตุการณ์ ประกอบด้วย  พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ (ประธานที่ปรึกษาชมรม)คุณเพ็ญประภา พรศรีเมตต์ (คุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ) ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์ (อาจารย์มหาลัยขอนแก่น)โดยวาระการประชุม มีดังนี้ ผศ.ดร.อำไพพรรณ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่นและทิศทางการดำเนินงานในอนาคต พร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมทอดผ้าป่ากองทุนหนุนคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 และกล่าวถึงการจัดรายการวิทยุของชมรมฯ ที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา สพว.FM.96 MHz วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น รวมถึงเรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการชมรมฯ และแจ้งยอดบัญชีเงินฝากของชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวน 79,440.65 บาท รวมถึงแจ้งยอดสมาชิกของชมรม ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกเดิม 526 คน และสมัครใหม่ 150 คนรวม 676 คน มีผู้เสียชีวิต 10 คน ปัจจุบันคงเหลือ 666 คน ในขณะเดียวกันได้ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มได้ตรวจสอบรายชื่อ หากมีการผิดพลาดให้แจ้งฝ่ายทะเบียนโดยตรงเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป


  สำหรับการเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าชมรม สมาชิกที่สมัครใหม่จะมีผลรับรองการเป็นสมาชิกในการประชุมประจำเดือนทุกวันที่ 21 ของเดือนถัดไป  รวมถึงการจัดงานเพื่อหารายได้เข้าชมรม

กำหนดจะดำเนินการจัดงานในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เพื่อหารายได้เข้าชมรม โดยจัดในรูปแบบของโต๊ะจีน 30-35 โต๊ะ ราคาโต๊ะละ 3,000 บาท จัดให้นั่งโต๊ะละ 10 คน ใช้สถานที่ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น และให้แต่ละชุมชน/หมู่บ้าน รับบัตรไปจำหน่าย (รับบัตรวันประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566) และจะต้องส่งเงินจากการจำหน่ายบัตรภายใน 10 มกราคม 2567 โดยจะมีการเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่างๆ เข้ารับเกียรติบัตร และขอรับการสนับสนุนตามจิตศรัทธา ให้แต่ละชุมชน/หมู่บ้านเสนอชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร  และส่งรายชื่อก่อนวันที่ 10 มกราคม2567

โดยกิจกรรมในงานจะมีการจัดรำวงย้อนยุค จัดทำเสื้อชมรม จัดให้มีของชำร่วยมีการรำเปิดงาน  รำวงย้อนยุค (นาแพงรับผิดชอบ) ซึ่งแต่ละชุมชนจะต้องเตรียมนางรำชุมชน/หมู่บ้าน อย่างน้อย 5 คน
 พร้อมกันนี้ได้แจ้งยอดของแต่ละชุมชน/หมู่บ้านที่จะมอบเงินภายในงาน และจำนวนชุมชนที่จองโต๊ะล่วงหน้า

  ผศ.ดร.อำไพพรรณ สิงห์สกุล ได้กล่าวต่อไปว่าการเข้าอบรมโครงการ 904 จิตอาสาพระราชทาน ทางชมรมได้เข้าอบรมไปแล้ว 1 รุ่น ถ้ามีสมาชิกสนใจเข้าอบรมอีกให้แจ้งประธาน เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ส่วนการเขียนโครงการขอทุนฯ เพื่อไปพัฒนาอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุของตนเองให้ดำเนินการได้เลย และแจ้งถึงการประชุมประจำเดือนครั้งต่อไปที่ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ว่าจะวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

** ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น