โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯนราธิวาส ร่วมเปิดงาน OTOP Midyear 2023 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน (ชมคลิป)

 ผู้ว่าฯนราธิวาส ร่วมเปิดงาน OTOP Midyear 2023 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน (ชมคลิป)วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2566 ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี  นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2023 ภายใต้แนวคิด “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” มีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะทูตานุทูต คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขยายผลและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทย และชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP


 และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ และเพิ่มช่องทางในจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมถึงเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุด ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่า เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย อีกทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชนด้วยโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 3-5 ดาว ได้ขยายช่องทางตลาด ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่สากล

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ชนบท ได้อย่างแท้จริง กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการส่งเสริมช่องทางการตลาด


การจัดงาน "OTOP Midyear 2023" ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีที่สำคัญงานหนึ่งของประเทศไทยคาดว่าจะสามารถขยายตลาด และสร้างการรับรู้ให้กับงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาของ คนไทยให้สามารถแพร่หลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งชาวไทย และต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมกาพัฒนชุมชนได้มีการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา

อาทิ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม คงทน ง่ายต่อการเก็บรักษาและการขนส่ง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยาวนานขึ้น มีความทันสมัยเหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยการนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตรงกับ ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจะสามารถเป็นการเพิ่มรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้ดียิ่งขึ้น


ในการนี้ จังหวัดนราธิวาส โดย นายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2023 ในวันนี้ ตลอดจนได้เยี่ยมชมและกล่าวให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนราธิวาสที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงาน “OTOP MIDYEAR 2023″ ดังกล่าวด้วย


ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนราธิวาส ที่เข้าร่วมจำหน่าย ภายในงาน OTOP Midyear 2023 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566 คือ 213,700 บาท  โดยมียอดจำหน่ายสะสมอยู่ที่ 758,100 บาท


ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น