โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

" ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว " " เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 


 "  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๖   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "    " เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”


          พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

  "  24 โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

  "  ด้วยความรักและความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน สะท้อนผ่านการทรงงานเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน " 

พระราชทานเงิน ๑๐๐ ล้านให้โรงพยาบาลศิริราช

พระราชทานรถตรวจเชื้อนิรภัย ๑๓ คัน

พระราชทานหน้ากาก ๒ ลัานชิ้นให้บุคคลากรทางการแพทย์รวมถึงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ๑๓๒  เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ๕๐ เครื่อง และอุปกรณ์อื่นๆทางการแพทย์

พระราชทานเงิน ๒.๔ พันล้าน ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล ๒๗ แห่ง

โครงการจิตอาสาพระราชทาน " เราทำดีด้วยหัวใจ " 

พระราชทานเงิน ๘๐ ล้านให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพ ๘ คัน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์แพทย์ชายแดนภาคใต้

โครงการราชทัณฑ์ปันสุขพระราชทานนวัตกรรม เครื่องตรวจหาเชื้อแก่ ๒๐ โรงพยาบาลพระราชทานเครื่องบินเล็ก ๓ คัน ให้กองทัพบกไทยได้ลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชน พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ติดถ้ำหลวงหรือเหตุการณ์หมูป่า พระราชทานเงิน ๒๐ ล้านสร้างศูนย์อพยพให้ชาวบางสะพาน โครงการอนุรักษ์ช้างป่า พัชรสุธาคชานุรักษ์ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ กาญจนบุรี ช่วยเหลือโครงการราษฎรที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ( ฎีกา ) ไว้กว่า ๑๐ โครงการ 

 พระราชทานที่ดินกว่า ๒ พันไร่ เพื่อประโยชน์ทางราชการ  รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำ  " เลอตอ " โครงการหลวงแห่งใหม่พลิกฟื้นชีวิตชาวเขาปกาเกาะญอ   พระราชทานแนวพระราชดำริพัฒนาแหล่งน้ำ ๑๑๖ โครงการ  พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่า จังหวัดลำปาง  พระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ จำนวร ๑.๗ แสนครัวเรือน  พระราชทานเงิน ๑๐ ล้าน ช่วยโรงเรียนประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.๑๑ รุ่น   พระราชทาน ๔๐ ล้านบาทฟื้นฟูโรงเรียนในภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยและแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจนจบปริญญาตรี


    อย่าพลาดติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศเดือนกรกฎาคม ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 ) จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียดเจ้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ หมวดถอดทำลายอมภัณฑ์ กองร้อยส่งกำลังเเละบริการ กรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล ประจำแผนกวิศวกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น