โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เลขาธิการ ศอ.บต. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขาธิการ ศอ.บต. ฝากเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พร้อมทั้ง มอบโล่ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(ชมคลิป)

    เลขาธิการ ศอ.บต. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้  เลขาธิการ ศอ.บต. ฝากเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  พร้อมทั้ง มอบโล่ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(ชมคลิป)
  ภาพโดย ..ประพันธ์ ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

  เว็ปไซต์สื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  WWW.DeepsouthPost.com

 

     เมื่อวันที่  31  มิถุนายน  2566  ที่ผ่านมา    ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  พุทธมณฑล จังหวัดนราธิวาส พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ ประธานฝ่ายสงฆ์ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)    เป็นประธานมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับชายแดนใต้ เนื่องในเทศกาลส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก” ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ประจำปี 2566 ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดประกอบด้วย นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 13 โรงเรียน 19 ทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 โรงเรียน 6 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 5 โรงเรียน 6 ทีม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

      พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศการประกวดและทีมอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลทุกทีมซึ่งได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการทำหน้าที่ครั้งนี้อย่างดีที่สุด เชื่อมั่นว่าหากสถานศึกษาให้ความสำคัญและพร้อมขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาจะสามารถทำให้เยาวชนทุกคนตื่นตัวและกระตืนรือร้นเพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ต่อไป พร้อมเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วย


         สำหรับผลการประกวดนักเรียนที่ชนะเลิศในระดับประถมศึกษาประเภททีมหญิงล้วน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประเภทชายล้วน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ (ประชาอุทิศ 2519) อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมหญิงล้วน ได้แก่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตงจังหวัดยะลา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมหญิงล้วน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และประเภทชายล้วน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับโล่ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตรด้วย

 


    

หลังจากนั้น พิธีถวายผ้าห่อพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและแห่ผ้ารอบองศ์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลโดยมีพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมเดินเวียนเทียนรอบพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เนื่องในกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักความเชื่อทางศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกประจำปี
2566


สำหรับผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้ เนื่องในเทศกาลส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

 
    566

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น