โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานียื่นหนังสือผ่านสื่อปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สหกรณ์ครูออมทรัพย์ปัตตานี วุ่น! เจ้าหน้าที่ส่อทุจริต แอบโอนหุ้น ถอนเงินสมาชิกไปใช้หมุนส่วนตัว จี้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดสอบกรณีทุจริตเงินกว่า 70 ล้านที่สูญหายจากระบบแต่คดีไม่คืบหน้า สมาชิกกว่า 9,000คน เดือด!(ชมคลิปสัมภาษณ์)

 ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานียื่นหนังสือผ่านสื่อปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สหกรณ์ครูออมทรัพย์ปัตตานี วุ่น!  เจ้าหน้าที่ส่อทุจริต แอบโอนหุ้น ถอนเงินสมาชิกไปใช้หมุนส่วนตัว  จี้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดสอบกรณีทุจริตเงินกว่า 70 ล้านที่สูญหายจากระบบแต่คดีไม่คืบหน้า สมาชิกกว่า 9,000คน เดือด!(ชมคลิปสัมภาษณ์)

 

                                                      ( คลิปสัมภาษณ์สด)


ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้/รายงาน
เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายอังคาร  กาญจนเพชร  แกนนำสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี ร้องสื่อยืนหนังสือผ่านบรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ เรียกร้องความเป็นธรรม ให้ผู้เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เนื่องจากพบว่ามีเงินสดสูญหายในระบบ จำนวนประมาณ 71,075,475.00 ตั้งแต่ปี2550-2565 จากการตรวจสอบปรากฏพฤติกรรมการทุจริตในลักษณะยักยอกไปทีละนิดๆ สะสมรวมกันจนเป็นที่มาของยอดเงินที่หายไป          ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้แจ้งความดำเนินคดี ร้องทุกข์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แต่เกิดความล่าช้า ยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ ส่งผลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ไม่สามารถรับรองงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2565 จึงไม่สามารถจ่ายปันผลให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ ส่งผลกระทบต่อสมาชิกของสหกรณ์ครู จำนวน 9,100 กว่าราย เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับเงินปันผล

     ได้เรียกร้องให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารสหกรณ์ การเรียกร้องเงินปันผลที่ควรจะได้รับ รวมถึงเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งทางกลุ่มตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้ทำหนังสือเปิดผนึกมอบให้  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยมีข้อเรียกร้อง ดังนี้


   1.ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เร่งรัดการจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกสหกรณ์ฯ โดยได้รับเงินปันผล 100 เปอร์เซ็นต์

     2. เรียกร้องให้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือลาออก โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 21 และ 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เนื่องจากมีพฤติกรรมในการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส อาจเป็นคณะบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการทุจริต และหากปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

     3.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ คือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี, ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี, สหกรณ์จังหวัดปัตตานี, อัยการจังหวัดปัตตานี, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ปัตตานี เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดี นำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมาย
ทั้งนี้ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จำนวนกว่า 9,100 ราย ให้ได้รับความเป็นธรรมและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วย

      นายอังคาร   กาญจนเพชร   แกนนำสมาชิกสหกรณ์ครูจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ได้ออกมาเรียกร้องในเรื่องที่มีพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 ราย กระทำการทุจริต นำเงินออกไปจากระบบสหกรณ์จำนวนกว่า 68 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 47 โดยนำเงินออกไปเรื่อยๆ และหลังจากนั้นก็มีการนำเงินออกอีก 3 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2565

 


     “จึงเรียกร้องความเป็นธรรม เพื่อให้ได้คำตอบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ จะมีคำตอบให้กับสมาชิกในเรื่องของการมอบเงินปันผลคืนได้เมื่อไหร่ และเราต้องการทราบว่าคนที่ทุจริตเงินไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถนำตัวมาลงโทษ และสามารถบอกกับสมาชิกได้ว่า กระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดอย่างไร”

      ด้านนายศิโรตม์  มยูรภักดิ์  ตัวแทนสมาชิกในนามของผู้แทนสมาชิกผุ้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 กล่าวว่า อยากให้รู้ว่าสมาชิกออมทรัพย์ครูปัตตานี คือสมาชิกที่มีคุณค่า ตรวจสอบการทำงานของสหกรณ์อยู่เสมอ แม้กระทั่งเรื่องการจำนอง โดยใช้หลักทรัพย์ 35,000 บาท สามารถกู้ได้ 2,500,000 บาท ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสหกรณ์ครู

   “เราไม่ได้มาเป็นศัตรูกับคณะกรรมการหรือบุคคลใดทั้งสิ้น ต่างคนต่างทำหน้าที่ แต่ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สหกรณ์จังหวัด ตำรวจ และพบผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อจะได้พูดคุยหาคำตอบให้กับสมาชิก ถ้าวันนี้ทำไม่สำเร็จ ไม่ได้คำตอบ หลังจากนี้เราจะมีคณะทำงาน หากว่ายังเหมือนเดิม สมาชิกกว่า 9,000 คน กำลังรอจะมาพร้อมกันเพื่อกดดันให้สิ่งที่เรียกร้องกลับคืนสู่สมาชิก”

ผมได้ยื่นหนังสือ ถึงพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี โดยตรง เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2565 ณ  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  ในคราวมาตรวจราชการ จังหวัดปัตตานี”  นายศิโรตม์  กล่าว

  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น