โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

นิพนธ์ ประกาศชัด ประชาธิปัตย์เดินหน้าสร้างสันติภาพ สนับสนุน การพูดคุยกับฝ่ายเห็นต่าง ควบคู่ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้

  นิพนธ์ ประกาศชัด ประชาธิปัตย์เดินหน้าสร้างสันติภาพ สนับสนุน การพูดคุยกับฝ่ายเห็นต่าง ควบคู่ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ 


   เมื่อวันที่ 20 เม.ย.66 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ / ผอ.เลือกตั้ง ได้กล่าวในรายการ “Road to future เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย” โดยสำนักข่าวเนชั่น ถึงการดำเนินนโยบายของพรรคปชป.เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่า พรรคประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ว่าจะเดินหน้าสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในภาคใต้ให้ได้ เราจะต้องสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในภาคใต้ให้ได้ นั่นก็คือเราการสนับสนุนการพูดคุยเปิดรับความเห็นต่าง อะไรที่สามารถพูดคุยกันได้ก็ดำเนินการ


 หากตราบใดที่ยังมีความเห็นต่างอยู่และยังมีการใช้ความรุนแรงอยู่ เป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดความสงบสุขได้ ดังนั้นประชาธิปัตย์สนับสนุนให้มีการพูดคุยกับทุกฝ่ายที่มีความเห็นต่าง พร้อมทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยเดินหน้าในยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงในรายได้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อย่างเรื่องการเกษตร เช่น การทำปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพมาตรฐานส่งออกและมีตลาดรองรับ เป็นต้น


 ซึ่งโดยสรุปก็คือเมื่อมีการพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เห็นต่างจะทำให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหาร และเมื่อกลไกทั้งสองเรื่องดังกล่าวทำงานเต็มประสิทธิภาพ จะนำไปสู่ความสันติสุขในชายแดนใต้ได้ในที่สุด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น