โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

"ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล" ผงาดนั่งนายก นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย อีกสมัย ชนะคู่แข่ง ขาดลอย

"ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล" ผงาดนั่งนายก   นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย อีกสมัย   ชนะคู่แข่ง ขาดลอย


 วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสมอเรียง โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ (สนพท.)


ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของสมาคมฯ จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมฯ และพิธีมอบโล่ให้กับผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯและผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมใหญ่ โดยมีสื่อมวลชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

 

ต่อมาเวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.กรกฏ โอภาส รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้บรรยาพิเศษพร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวพรรณทิพย์ อัชฌาสัย หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แนะนำทีมงานและประชาสัมพันธ์โครงการใหม่เกี่ยวกับโครงการโซล่าเซลล์และระบบส่งไฟฟ้าในภาคใต้ พร้อมแนะนำส่วนด่วน กฟผ.

 

 

 ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายสมมิตร เกตุแก้ว เป็นประธานจัดการเลือกตั้ง โดยมีบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ คือ บัตรสีขาวเลือกนายกสมาคม และบัตรสีฟ้าเลือกกรรมการ สำหรับนายกสมาคมฯมีสมาชิกเสนอชื่อจำนวน 2 ท่านคือ เบอร์ 1 นายไชยยงค์ รุ่งมณีสกุล และ เบอร์ 2 นายจรัญ รุ่งมณี ส่วนคณะกรรมการมีสมาชิกเสนอชื่อ 9 ท่าน

 

 

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักหนังสือพิมพฺ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยคือ นายไชยยงค์ รุ่งมณีสกุล เบอร์ 1ได้ 80 คะแนน ชนะเบอร์ 2 นายจรัญ รุ่งมณี ที่ได้ 12 คะแนน มีบัตรเสีย 1 ใบ ส่วนคณะกรรมการมีสมาชิกเสนอชื่อแค่ 9 คน ทำให้ไม่ต้องเลือกตั้ง รายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการได้แก่ 1.นายศุภผล จริงจิต จ.เพชรบูรณ์ 2.นางวิลาสินี เจริญสุข จ.มุกดาหาร 3.นายชัชวาลย์ คำไท้ จ.ลำพูน 4.นายนที บุญรอด จ.เพชรบูรณ์ 5.ว่าที่ร้อยตรีประพัฒน์ พิทักกุล จ.หนองคาย 6.นายอัมรินทร์ วะนะวิเชียร จ.ลำปาง 7.นายสุริยา พิมพิลา จ.อุดรธานี 8.นายณรงค์ ภัยกำจัด จ.พิษณุโลก 9.นายธนกฤต ฉัตรกิตติชัย จ.พิษณุโลก ซึ่งหลังจากนี้นายกสมาคมฯจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มขี้นมาอีกเพื่อให้ครบจำนวน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น