โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

อนุโมทนา...ขอแสดงปลื้มปิติ พระสงฆ์ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้และบรรณาธิการเว็ปไซต์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ รับโล่ เกียรติคุณ สาขา “ลูกกตัญญูดีเด่น โครงการคัดสรรคนดี ..สู่สังคม

   อนุโมทนา...ขอแสดงปลื้มปิติ  พระสงฆ์ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้และบรรณาธิการเว็ปไซต์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ รับโล่ เกียรติคุณ สาขา “ลูกกตัญญูดีเด่น โครงการคัดสรรคนดี  ..สู่สังคม  

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน    ผมในนาม ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการและเจ้าของเว็ปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  ก็ต้องขอขอบพระคุณ  ที่ได้รับความไว้วางใจจาก...มาดามแม่ ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐีเป็นประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขา   หนังสือพิมพ์เดลิมีเร่อร์ สมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน และ  นายชวเลิศ  วิไล บรรณาธิการ  หนังสือพิมพ์  เคลิมิเร่อร์   ได้ประสานกับผมในการสรรหาพระสงฆ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสตามโครงการ  "คัดสรรคนดี..ส่สังคม"    ร่วมสืบสาน  รักษาและต่อยอด ศาสตร์ พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


.     .มาดามแม่ ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐีเป็นประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขา   หนังสือพิมพ์เดลิมีเร่อร์ สมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน


                                 ชวเลิศ  วิไล บรรณาธิการ  หนังสือพิมพ์  เคลิมิเร่อร์

   ผลจากการพิจารณาการคัดเลือก  รับรางวัลเกียรติยศ  ๒๕๖๖ TONBOON NOBEL GOLD AWARDS   โดย หม่อมเจ้าทัยกัญญา  กาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๔) ทรงประทานรางวัลเกียรติยศ  ประจำปี ๒๕๖๖  และ ดร.อาณํฐชัย  รัตตกุล ประธานมอบรางวัล

    ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๖ เวลา  ๑๓.๐๐ น.   ณ ศูนย์ประชุม  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดี....


1. พระใบฎีกาศรัญพัฒน์ ชยจิตฺโต (แสงอุทัย)

วัดจันทร์ธาดาประชาราม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สาขา พระนักพัฒนาดีเด่น

2. พระครูวิศาลประชาทร ศรีจันทร์

วัดจันทร์ธาดาประชาราม  หัวหน้าที่พักสงฆ์ถ้ำเขาทองภาวนา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สาขา พระนักเทศน์ดีเด่น3. พระครูนันทธรรมวุฒิ อินทจักร์

รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส  (ธรรมยุต)

วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สาขา พระนักพัฒนาดีเด่น

4. พระสมบูรณ์ บุญเขตต์

วัดฉัททันต์สนาน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์พระพุทธศาสนาดีเด่น 


 

5. พระครูมงคลคุณาธาร ธนะสุข

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ธรรมยุต)

วัดทุ่งข่อย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สาขา พระนักพัฒนาดีเด่น


           

6. พระครูวรปัญญาประยุต ศรีนราธิวัฒน์   เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร   เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สาขา พระนักเทศน์ดีเด่น


7. พระมหามานพ อติโรจโน (คำโหย)   เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร  วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สาขา พระนักพัฒนาดีเด่น


    และในโอกาสนี้    นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการและเจ้าของเว็ปไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ได้ผ่านการพิจาณา รับรางวัลเกียรติยศ  ๒๕๖๖ DAIL YMIRROR AWARDS   สาขา “ลูกกตัญญูดีเด่น”0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น