โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ จัดฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

       ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ จัดฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

   เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30  น. ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ  พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ ผู้นำภาคเอกชน และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน


 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และขับเคลื่อนกลไกในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 ภาคี ในระดับพื้นที่ โดยอาศัยหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ห้วงที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชน นครศรีธรรมราช

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น