โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

" คนไทยทุกศาสนาโชคดีที่สุดแล้ว ที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย เพราะเปิดกว้างและให้สิทธิเสรีภาพในทุกด้าน " "ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ "


 " คนไทยทุกศาสนาโชคดีที่สุดแล้ว ที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย เพราะเปิดกว้างและให้สิทธิเสรีภาพในทุกด้าน " "ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ " 
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำเดือนมีนาคม  2566 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น.  ( กดหมายเลข 5 ) 

 " คนไทยทุกศาสนาโชคดีที่สุดแล้ว ที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย เพราะเปิดกว้างและให้สิทธิเสรีภาพในทุกด้าน " 

"ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ " 

รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอนำเสนอพระพุทธศาสนา เรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ที่ได้เริ่มไถ่ชีวิตโค - กระบือ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 จนถึงปีปัจจุบันมากกว่า  575 ตัว จากข้อมูลบันทึกธนาคารวัว ควาย วัดป่าดาราภิรมย์ หลังจากไถ่ชีวิตโค - กระบือ แล้วได้นำโค - กระบือไปไว้ที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ณ วัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคาร ควาย วัว เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคารควาย - วัว  พระครูสังฆรักษ์ วีวัฒน์ วีรวฑฒโน วัดเจดีย์หลวงวรวิหารได้บอกศรัทธาสาธุชนผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  "  ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ " 


อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำเดือนมีนาคม 2566 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น