โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

"ประมวลภาพบรรยากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ 65 ปี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมแสดงความยินดี " ออกอากาศวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

"ประมวลภาพบรรยากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ 65 ปี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมแสดงความยินดี " ออกอากาศวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

"ประมวลภาพบรรยากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ 65 ปี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมแสดงความยินดี " 


    วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก  เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ ในโอกาสวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ 65 ปี โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพบก ,ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเข้าร่วม ณ อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อความเป็นสิริมงคล 


บรรยากาศร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีแขกผู้มีเกียรติ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรและพันธมิตร โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก รวมถึงคณะผู้บังคับ  บัญชาชั้นสูงของกองทัพบก อาทิ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก , พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  , พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยต่างๆ ทั้งในส่วนของกองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทย และ

คุณไชยไว พูนลาภมงคล นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน , คุณสมเกียรติ เหล่าทวีสุข นายกสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย ,คุณประกาศิต พันธ์ศรีมังกร ประธานกรรมการบริหารบริษัท มหาราชาตรี จำกัด , รองกรรมการผู้จัดการ อุทยานฤาษี พัทยา , คุณโอมมาศ์ตา มหเศรษฐากุล , คุณอนันต์ เหยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอีโค่ เลเท็ก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์หมอน ที่นอนยางพารา ,


 คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมเพื่อการกุศล วันสถาปนาครบรอบปีที่ 65 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


  อย่าพลาดติดตามชมประมวลภาพวันสถาปนาครบรอบปีที่ 65 สถานีวิทยุโทรทัศน์ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์ (กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น