โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

" พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ไถ่ชีวิตโค - กระบือ มามากกว่า 500 ตัวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


" พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ ไถ่ชีวิตโค - กระบือ มามากกว่า 500 ตัวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


 " พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ ไถ่ชีวิตโค - กระบือ มามากกว่า 500 ตัวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แล้วนำโค - กระบือที่ได้ไถ่ชีวิตแล้วไปไว้ที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคาร ควาย วัว เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคารควาย - วัวและมีกฎว่า ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงไม่ไหวให้ส่งคืนมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคารควาย - วัว "

    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมอมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ตากล้องรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบันทึกเทปพิธีไถ่ชีวิต โค กระบือ พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่

 ได้ไถ่ชีวิตโค กระบือ มามากกว่า 500 ตัวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โค กระบือได้ไถ่ชีวิตแล้วจะนำไปไว้ที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคาร ควาย - วัว และพระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง จะเดินทางไปเยี่ยมควาย วัว ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคารควาย วัว.ตลอดเวลา และส่งมอบควาย วัว ให้กับพึ่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์โครงการธนาคารควาย - วัว


วัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารควาย - วัว 

          ในส่วนของผู้บริจาค  เพื่อทำบุญสืบชะตาต่ออายุ เรียกว่าทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ โดยประสงค์ที่จะให้เป็นบุญเป็นอานิสงค์กับตัวเองหรือญาติพี่น้อง พ่อแม่ ให้ได้รับความสุข หายจากป่วยไข้และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร


          ในส่วนของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคารควาย -วัว


1. เพื่อให้การทำบุญเกิดผลมากขึ้นในด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

2. เพื่อเป็นการส่งเสริม บำรุง และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

3. เพื่อส่งผลให้การลดต้นทุนในการผลิต ของชาวไร่ชาวนา

4. เพื่อส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพทดแทน


คุณสมบัติของสมาชิกที่สมควรรับความช่วยเหลือ จากโครงการธนาคารควาย-วัว


1. ต้องเป็นสมาชิกของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท

2. เป็นผู้ที่มีอาชีพทำนา ทำสวน และยากจน

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เสียสละ ให้ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาหมู่บ้าน


อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น