โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เกี่ยวแล้ว…แปลงนาพุทธภูมิของ “ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ” ส.ส.เขต 1 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ นำไปกวนข้าวยาโค(ชมคลิป)

 เกี่ยวแล้ว…แปลงนาพุทธภูมิของ “ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ” ส.ส.เขต 1 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ  นำไปกวนข้าวยาโค(ชมคลิป) 

 


เริ่มเกี่ยวข้าวในแปลงนาพุทธภูมิ ของ “ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ” ส.ส.เขต 1 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เพื่อนำไปกวนเป็นข้าวยาโค หรือข้าวทิพย์ ที่นำไปใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันเพ็ญเดือนสาม

 

ดร.รงค์ บอกว่า แปลงนาพุทธภูมิ ที่หว่านไว้เมื่อสี่เดือนก่อน กำลังออกรวงทันกับการเก็บเกี่ยว เพื่อนำไปกวนข้าวยาโคพอดี ตอนนี้มี 2-3 วัดแล้วที่มาขอเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาพุทธภูมิ เพื่อนำไปกวนเป็นข้าวทิพย์ หรือข้าวยาโค หรือข้าวมธุปายาส

 

การกวนข้าวทิพย์ เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่ปะปนกับพิธีกรรมของศาสนาพุทธ โดยอ้างถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่นางสุชาดาได้ปรุงข้าวมธุปายาสถวายพระโคตมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ ถือกันว่าข้าวมธุปายาสเป็นของทิพย์

 

เมื่อได้จัดทำขึ้นจึงเรียกว่า ข้าวทิพย์ ในประเทศไทย ชาวบ้านจะทำในเทศกาลวันเพ็ญเดือนสามบ้าง วันเพ็ญเดือนหกบ้าง หรือบางพื้นที่จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ช่วงวันออกพรรษา ถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการบูชา ซึ่งถือเป็นสิริมงคลกับตนเองถ้ารับประทาน การกวนข้าวทิพย์ต้องอาศัยความสามัคคีจากชาวบ้านจึงจะสำเร็จลงได้ การที่ทำในวันออกพรรษา เพื่อถวายเป็นเครื่องสักการบูชา และรับเสด็จพระพุทธองค์ที่เสด็จจากจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2556

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น