โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

สำเร็จ….”นิพนธ์”ขอบคุณ ก.การคลัง ที่ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ(soft loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชายแดนใต้

 สำเร็จ….”นิพนธ์”ขอบคุณ ก.การคลัง ที่ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ(soft loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชายแดนใต้


 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่ากระทรวงการคลังได้ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อโครงการฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.65 ซึ่งครม. เห็นชอบให้เริ่มโครงการใหม่ตั้งแต่1มกราคม2566และสิ้นสุดโครงการ30มิถุนายน 2568 

 นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ถือเป็นความสำเร็จกรณีที่ตนได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขโดยนำหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อโครงการฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ไปดำเนินการใช้เฉพาะกับกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายใหม่เท่านั้น ตามวงเงิน 4,128 ล้านบาท หรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายเก่า ก็ขอให้ดำเนินการเช่นเดิมต่อไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติไว้แล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงการคลังได้โดยขอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต. )สำรวจความต้องการสินเชื่อตามโครงการฯของผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องวางแผนบริหารจัดการทางการเงินในการชำระคืนสินเชื่อและผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตามโครงการฯ พร้อมทั้งขอให้ ศอ.บต. แจ้งยืนยันว่าผู้ประกอบการรายเดิมที่ไม่เข้าข่ายจะได้รับสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์โครงการฯใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจ หล่อเลี้ยงการจ้างงาน สร้าง อาชีพในพื้นที่ได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น