โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรม “เสวนาสภากาแฟยามเช้า” เน้นย้ำด้านความมั่นคง ความร่วมมือทุกภาคส่วน นำสันติสุขอย่างยั่งยืน(ชมคลิป)

 อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรม  “เสวนาสภากาแฟยามเช้า” เน้นย้ำด้านความมั่นคง ความร่วมมือทุกภาคส่วน นำสันติสุขอย่างยั่งยืน(ชมคลิป)
ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน ภาพข่าว

        เมื่อ วันที่ 12  มกราคม  2566 เวลา 07.30 น. ที่ สถานีตำรวจภูธร.รือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   นายณัฎฐ์กร  บุญโรภาคย์ เป็นประธานในกิจกรรม “เสวนากาแฟยามเช้า” โดยสภ.รือเสาะ ได้ จัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยหารือข้อราชการ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการขับเคลื่อนภารกิจ


 โดยมีพันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46, พันตำรวจเอก อภิสฤษฎ์  มณีโชติ    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะนายอับดุลมาเละ อุมา อิหม่ามบ้านบาเล๊ะ ประธานชมรมอิหม่ามอำเภอรือเสาะ   นายเจริญลาภ  นราสัตยวงศ์  ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร. )  นายนูรูดิง  มะแซ สจ. เขต 
1  อำเภอรือเสาะ  นายมาหะมะ  ลาเต๊ะ (นายกเพนดี้)   นายก อบต.โคกสะตอ อำเภอรือเสาะ   ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่  และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม


    หลังจาก การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในช่วง23 ปีที่ผ่านมา ได้งดการจัดกิจกรรมการจัดเวทีเสวนากาแฟยามเช้าสัญจร    

          ทั้งนี้ จะมีส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และในครั้งนี้มี  พ.ต.อ.อภิสฤษฎ์  มณีโชติ   ผกก.สภ.รือเสาะ เป็นเจ้าภาพ ได้กล่าวต้อนรับ  ได้นำอาหารกาแฟให้บริการกับผู้ร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

      นายณัฎฐ์กร  บุญโรภาคย์ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม  2566  ที่ผ่านมา ได้กล่าวขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ที่ได้ปฎิบัติภารกิจต้อนรับ โดยนายอำเภอรือเสาะ ยังได้เน้นย้ำพื้นที่ ทางด้านงานความมั่นคง ทั้ง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ  และฝ่ายปกครอง


     ทั้งนี้ได้มีการกำหนดมาตรการในการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เดินหน้าสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสาร ของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ขอให้มีการตรวจสอบให้ถูกต้อง แม่นยำ ตรง และมีความเป็นเอกภาพ การรายงานข่าว ข้อเท็จจริง รวมทั้ง รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป


      สำหรับ การจัดเวทีเสวนากาแฟยามเช้าสัญจร เป็นการประชุมพบปะส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีในการให้ข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการรวมถึงการขับเคลื่อนการทำงานของอำเภอรือเสาะ ให้มีความเป็นเอกภาพ

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น