โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงสืบทอดประเพณีไหว้ขนมบัวลอยขอพรให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน(ชมคลิป)

 คนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงสืบทอดประเพณีไหว้ขนมบัวลอยขอพรให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน(ชมคลิป)ยะลา - ชาวไทยเชื้อสายจีนเบตง ไหว้ขนมบัวลอย หรือเทศกาลตังโจ่ย เพื่อขอบคุณฟ้าดินที่ได้ช่วยให้การดำรงชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว สามารถดำรงมาได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งปีและขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

 วันนี้ (22 ธ.ค.) ซึ่งเป็นเทศกาลไหว้ขนมบัวลอย หรือเทศกาล ตังโจ่ย คือ วันเปลี่ยนเทศกาลเป็นฤดูหนาว มีลักษณะเป็นวันที่พระอาทิตย์จะส่องแสงสั้นที่สุด หรือวันที่เป็นจุดสูงสุดในฤดูหนาว โดยเทศกาลไหว้ขนมบัวลอย ถือเป็นเทศกาลสุดท้ายของชาวไทยเชื้อสายจีนในรอบหนึ่งปีปฏิทิน ซึ่งในเทศกาลนี้จะมีการทำขนมบัวลอย หรือขนมอี๋ มาไหว้ฟ้าดิน ปึงเถ่ากง ตี่จู๋เอี๊ย (เจ้าที่) เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยให้การดำรงชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว สามารถดำรงมาได้อย่างราบรื่นตลอดปีที่ผ่านมา และเพื่อขอพรให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวด้วย

อำเภอเบตง เป็นเมืองที่มีความเป็น “สังคมพหุลักษณ์” เป็นเมืองที่ประชากรที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม อาศัยอยู่ในภายการปกครอง และเศรษฐกิจเดียวกัน โดยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โดยที่ไม่มีความขัดแย้งในพื้นที่ ต่างจากเมืองอื่นๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยสภาพสังคมส่วนใหญ่ของเมืองเบตง ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่คือ คนไทยพุทธ ไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งคนไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีนจะมีสัดส่วนค่อนข้างมากกว่าคนไทยพุทธ และเป็นคนกลุ่มใหญ่ในอำเภอเบตง


แม้อำเภอเบตง จะมีความเป็นสังคมพหุลักษณ์ ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ แต่ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีหลายแซ่ ในเมืองเบตงยังคงมีวิถีชีวิต ประเพณีของผู้คนที่แสดงถึงความเป็นจีนไว้เกือบทุกอย่าง รวมถึงภาษาที่ผู้คนใช้สื่อสารกันส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาษาจีน โดยคนจีนในเบตงส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากหลายมณฑลในประเทศจีนกว่า 100 ปีที่ผ่านมา และกลุ่มคนจีนจากพรรคคอมมิวนิสต์มลายาจากประเทศมาเลเซีย ที่หนีเข้ามาอาศัยในอำเภอเบตง


ปัจจุบัน คนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงมีการรวมตัวกันก่อตั้งเป็นมูลนิธิ หรือสมาคมแล้วถึง 5 องค์กร ประกอบด้วย บำเพ็ญบุญ มูลนิธิ (กวางไส) สมาคมกว๋องสิ่ว เบตง สมาคมบำรุงราษฎร์ (แต้จิ๋ว) เบตง สมาคมฮากกา และสมาคมฮกเกี้ยน และทั้ง 5 สมาคมจีนนี้ได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ชื่อของมูลนิธิอำเภอเบตง ซึ่งในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา มีคนไทยเชื้อสายจีน เช่น กวางไส ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว และจีนแคะ

โดยเทศกาลไหว้ขนมบัวลอย หรือเทศกาลตังโจ่ย หนึ่งในเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน เพื่อขอบคุณฟ้าดินที่ได้ช่วยให้การดำรงชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถดำรงมาได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งปี ขนมบัวลอย หรือขนมอี๋ ก็คือ บัวลอยในน้ำเชื่อมนั่นเอง คนจีนฮกเกี้ยนเรียกวันนี้ว่า “ไหว้ตั่งเจะ” หรือภาษาจีนกลางเรียกว่า “ต๊งจรื้อ” ซึ่งเป็นวันในฤดูหนาวที่กลางวันจะมีเวลาน้อยที่สุดในรอบปี

 


ซึ่งเป็นประเพณีของมนุษยชาติแทบจะทุกเผ่าพันธุ์จะเกี่ยวเนื่องกับฤดูกาล เพราะฤดูกาลเป็นตัวกำหนดวิถีแห่งการเพาะปลูก การไหว้บรรพบุรุษของคนจีนจะเกี่ยวเนื่องกับฤดูกาลทั้งสิ้น ซึ่งในเช้าวันนี้เริ่มต้นกับการไหว้ขนมอี๋ และตามด้วยการไหว้อาหารคาวหวานในตอนสาย ปิดท้ายด้วยการกินอาหารมื้อเที่ยง ซึ่งก็คือ อาหารจากการไหว้นั่นเอง

มีเสียงขอพรของคนไทยเชื้อสายจีนในการขอพรให้พระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น