โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นิพนธ์ นำทีม ปชป.เยี่ยมเครือข่ายร้านอาหารต้มยำกุ้ง ในประเทศมาเลเซีย เตรียมขยายผล “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร” พร้อมหนุนพื้นที่ชายแดนใต้ เป็น”ศูนย์ฮาลาลของเอเชีย”(มีคลิป)

    นิพนธ์ นำทีม ปชป.เยี่ยมเครือข่ายร้านอาหารต้มยำกุ้ง ในประเทศมาเลเซีย เตรียมขยายผล “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร” พร้อมหนุนพื้นที่ชายแดนใต้  เป็น”ศูนย์ฮาลาลของเอเชีย” (มีคลิป) 

    (3 ธ.ค. 65) นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) พร้อมด้วยทีมยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร ชายแดนใต้ เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเยี่ยมเยียนและประสานการแก้ไขปัญหาจากการทำงานในต่างประเทศของเครือข่ายต้มยำกุ้งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่มีจำนวนกว่า 5,000 ร้าน และมีคนไทยที่มาทำงานในเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียกว่า 150,000 คน โดยได้พบปะตัวแทนเครือข่ายฯ ได้แก่ นายโจฮารี ประธานชมรม Ukhuwah (เป็น เครือข่ายต้มยำกุ้งเครือข่ายใหญ่) และเครือข่ายต้มยำกุ้งในมาเลเซีย พร้อมทั้งมีการพูดคุยและสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศ

 

   นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการเดินทางมาเยี่ยมเยียนเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางมาทำงานหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นการนำรายได้เข้าประเทศในแง่ของตัวเลข GNP ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ติดตามการเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้มาตลอดและได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของคนไทยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งหลักๆภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน เช่น การออก passport การออก work permit เพื่อการประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซียและแรงงานที่เดินทางไปทํางานในร้านอาหาร เป็นต้น โดยในแต่ละปีคนไทยที่มาทำงานที่นี่สามารถส่งรายได้กลับไปยังครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยปีละหลายพันล้านบาท ก่อเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศจำนวนมาก

 

   นายนิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศยุทธศาสตร์ “ความมั่นคงด้านอาหาร” ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆและยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ อย่างในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นั้นสามารถนำไปต่อยอดขยายผลป้อนเข้าสู่ตลาดชาวมุสลิมในอาเซียนและเอเชียที่มีหลายล้านคน โดยต้องเร่งส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดที่มีความแตกต่างกันและสิ่งสำคัญคือยกระดับคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานฮาลาลจริงๆและตั้งเป้าให้สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นศูนย์ฮาลาลของเอเชียให้ได้ และสำหรับเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียนี้ถือเป็นกลุ่มคนไทยที่มีสำคัญที่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ประกาศยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารไปแล้วต้องสร้างความเข้าใจ และทำให้ทุกคนเห็นช่องทางของการต่อยอดในเชิงธุรกิจที่คนไทยทุกกลุ่มจะได้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันประเทศมาเลเซียยังพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น อาหารทะเล พืช ผลไม้ จากประเทศไทย รวมทั้ง เครือข่ายต้มยำกุ้ง ยังต้องการวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากประเทศไทยอีกจำนวนมาก และอย่างน้อยก็ทำให้คนในพื้นที่ชายแดนใต้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    สำหรับ การเดินทางของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะ จะมีการเยี่ยมเยียนคนไทยกลุ่มอื่นๆพร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค.นี้

 

///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น