โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ป่าไม้ชี้แจงปมเรียกเก็บเงินเข้าชมสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวงหลังเกิดดราม่าเรียกเก็บต่างชาติ 200 บาทต่อคน (ชมคลิป)

 ป่าไม้ชี้แจงปมเรียกเก็บเงินเข้าชมสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวงหลังเกิดดราม่าเรียกเก็บต่างชาติ 200 บาทต่อคน  (ชมคลิป)ยะลา-หัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แจงดราม่า ในการเรียกเก็บค่าบริการเข้าชมสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตามประกาศของกรมป่าไม้ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2566 นี้ หลังเกิดดราม่าเรียกเก็บต่างชาติ 200 บาทต่อคน  

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.65 ภายหลังจากที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งการเรียกเก็บค่าบริการเข้าชมสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตามประกาศของกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ พ.ศ. 2565  อัตราค่าบริการบุคคลชาวไทย ค่าขึ้นชมสกายวอล์ค 40 บาทต่อคน  ชาวต่างชาติ 200 บาทต่อคน  นอกจากนี้ยังมีค่าจอดยานพาหนะ ตรงจุดจอดยานพาหนะซึ่งแบ่งตามประเภทรถ
 ดังนี้ รถจักรยาน 10บาท  รถจักรยานยนต์ 20 บาท  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 40 บาท  รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 1 ตัน(4ล้อ) 40 บาท  รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง  60 บาท  รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 24 ที่นั่ง  100 บาท  รถยนต์โดยสารขนาดตั้งแต่ 25 ที่นั่งขึ้นไป  150 บาท โดยจะเริ่มเก็บค่าบริการในวันที่ 1 มกราคม 2566 หลังมีจากมีประกาศดังกล่าว ก็เกิดกระแสดราม่าในสื่อโซเชียล ว่า อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่มีราคาที่แพงเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยว ยิ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นทั้งค่ารถรับจ้างขึ้น-ลง จากจุดจอดรถถึงจุดชมวิวสกายวอล์ค โดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขาขึ้น 20บาท ขาลง 10บาท รถยนต์รับจ้าง ขาขึ้น 30บาท ขาลง 20บาท  ค่าถุงหุ้มรองเท้าป้องกันรองเท้าทำพื้นกระจกแตก ราคาคู่ละ 30บาท จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พิจารณาแนวทางการเก็บค่าบริการต่างๆ ใหม่อีกครั้ง   ด้าน นายสรธร เพชรแก้วเพชร หัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง กล่าวว่า สำหรับกระแสข่าว อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ ทางกรมป่าไม้ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559 และข้อ 4  แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 อธิบดี


 โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้ทดลองเปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี โดยไม่มีการเก็บค่าบริการต่างๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ยังคงอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ พร้อมจัดระเบียบและคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการและมาตรฐานของการควบคุมโรคดควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 นี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ  รวมถึงค่าบำรุงสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค  ส่วนเรื่องการจะปรับลดอัตาค่าบริการ หลังมีกระแสดราม่าหรือไม่นั้น ต้องรอประเมินอีกครั้งหลังวันที่ 1 มกราคมนี้เป็นต้นไป


ส่วนทางด้านนายอนุรักษ์ ฟูมณีโชค มัคคุเทศก์ กล่าวว่า หลังจากที่ทราบว่าทางป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จะมีอัตราค่าบริการ เก็บนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็น 200 บาท ซึ่งตนมองว่าราคาสูงเกินไป  จะส่งผลกระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงในอนาคตได้ จากเมื่อก่อนที่ไม่เคยมีการเก็บค่าบริการ เสียค่าบริการเฉพาะรถโดยสารเท่านั้น จึงอยากให้มีประชุมหารือใหม่เพื่อปรับลดการเก็บค่าบริการอีกครั้ง

สัมภาษณ์นายสรธร เพชรแก้วเพชร ไกด์นำเที่ยว

ข่าว...เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น