โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผลสำรวจซุปเปอร์โพล ผู้นำทางการเมือง เบอร์ 1 บิ๊กตู่ รักบ้านเมือง“จุรินทร์” นำด้านฟื้นเศรษฐกิจ ประกันรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกร อนุทิน พูดจริงทำจริง อุ๊งอิ๊ง คะแนนรั้งท้าย

 ผลสำรวจซุปเปอร์โพล ผู้นำทางการเมือง เบอร์ 1 บิ๊กตู่ รักบ้านเมือง“จุรินทร์” นำด้านฟื้นเศรษฐกิจ ประกันรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกร อนุทิน พูดจริงทำจริง อุ๊งอิ๊ง คะแนนรั้งท้าย

 


ผลสำรวจ ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เรื่อง ผู้นำทางการเมือง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Survey) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคลาดเคลื่อนจากผู้ถาม ผู้ตอบ และเครื่องมือวัด จำนวน 1,633 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบ ร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจ ผู้นำทางการเมือง แต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และกลุ่มเกิดใหม่ ในด้านต่าง ๆ พบว่า

 

เบอร์ 1 ด้าน รักชาติบ้านเมือง เป็นคนดี

 

 กลุ่มฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 80.0

กลุ่มฝ่ายค้าน ได้แก่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 70.7

กลุ่มเกิดใหม่ ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

 

เบอร์ 1 ด้าน คนพูดจริง ทำตามที่พูด กล้าเปลี่ยนแปลง ช่วยชาวบ้าน

 

กลุ่มฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 86.8

กลุ่มเกิดใหม่ ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร้อยละ 54.8

กลุ่มฝ่ายค้าน ได้แก่ นางสาว แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 49.6

 

 

เบอร์ 1 ด้าน ช่วยเกษตรกร เรื่องรายได้ พืชเศรษฐกิจ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา และ ปาล์ม เป็นต้น

 

 กลุ่มฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 84.9

กลุ่มเกิดใหม่ ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร้อยละ 60.6

กลุ่มฝ่ายค้าน ได้แก่ นางสาว แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 48.2

 

เบอร์ 1 ด้าน การค้าขายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจสากล

 

กลุ่มฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 72.5

กลุ่มเกิดใหม่ ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร้อยละ 71.4

กลุ่มฝ่ายค้าน ได้แก่ นางสาว แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 50.6

 

นอกจากนี้ เบอร์ 1 ด้าน การเมือง ไม่มีเรื่องขัดแย้งภายในพรรค

 

 กลุ่มฝ่ายรัฐบาล ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 78.2

กลุ่มฝ่ายค้าน ได้แก่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 59.8

กลุ่มเกิดใหม่ ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร้อยละ 55.2

 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ ชี้ให้เห็นว่า ผู้นำทางการเมืองในหัวใจประชาชนมีด้วยกันหลากหลาย แต่ละคนมีฐานสนับสนุนของตนเอง มีจุดแข็งจุดขายแตกต่างกันไป ที่ถูกต้องตรงใจประชาชนอยู่ที่นักการเมืองแต่ละคนจะสามารถเชื่อมโยงจุดแข็งของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม เข้าหากันได้มากน้อยเพียงไร เพื่อช่วยกันเป็นตัวแทนของประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ทำให้ถึงเป้าหมายสำคัญ ที่เคยสำรวจพบก่อนหน้านี้คือ ความสงบสุขปกป้องสถาบันเสาหลักของชาติ ผลประโยชน์ชาติและของประชาชน ไม่เกิดความสูญเสียขึ้นในหมู่ประชาชนและช่วยลดทอนความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึง ขึ้นอยู่กับพลังทางสังคมและพัฒนาการของผู้นำทางการเมือง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น