โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

คณะสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ INC เข้าพบปะหารือ พลโท ศานติ ศกุนตนาค มทภ.4 คนใหม่ เสนอแนะทางการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ ขานรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ชมคลิป)

 คณะสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ INC เข้าพบปะหารือ พลโท ศานติ ศกุนตนาค  มทภ.4  คนใหม่ เสนอแนะทางการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้   ขานรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ชมคลิป) 

      เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2565  พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และ พลตรี กรกฏ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพบปะหารือ นายวิวัฒน์ ดางีดิง ประธานคณะสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ INC และนายนัจมุดดิน  อูมา ประธานที่ปรึกษาฯ  พร้อมคณะฯ พร้อมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อการสร้างบรรยากาศการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ และรูปแบบจัดโครงสร้างการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ INC ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

       พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทางสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนใต้ INC มาช่วยกันดูแลพื้นที่ รวมถึงแนะนำการทำงานร่วมกันและที่สำคัญเราจะต้องการมีส่วนรวมในการทำงานของทุกภาคส่วน ซึ่งการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้เกิดความสงบสุขโดยเร็วและคาดหวังว่าการพบปะในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี        โดยสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ INC เป็นการรวมตัวของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาชิกเป็นทั้งภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ก็เพื่อรวบรวมสมาชิกมาแลกเปลี่ยนความคิดและเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์และเป็นพื้นที่กลางในการสร้างสันติสุข และได้รวมกันเพื่อเป็นการพูดคุยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และมาวิเคราะห์แก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ ทางสภาเครือข่ายปัญญาชนฯ ได้นำเสนอถึงการสร้างบรรยากาศการพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยในช่วงนี้ได้มีการวิเคราะห์ทั้งภาครัฐบาลและผู้เห็นต่างในด้านของการพูดคุยเพื่อสันติสุข ซึ่งได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อร่วมกันปรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ต่อไป

 
      ทั้งนี้ ทางคณะฯ ยังได้ร่วมพูดคุยแนวทางด้านปัญหายาเสพติด พร้อมขานรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแม่ทัพภาคที่ 4 และร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มก้าวราวขั้นรุนแรง เพื่อร่วมกันบำบัดและขจัดภัยของยาเสพติดในพื้นที่

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น