โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

มหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีเสด็จเยี่ยมพสกนิกร กับคุณเคี่ยมและประทุม นักทอง เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด ปัตตานี(ภาพข่าว)

 

  มหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีเสด็จเยี่ยมพสกนิกร กับคุณเคี่ยมและประทุม นักทอง เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด ปัตตานี (ภาพข่าว)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน  นายเคี่ยมและนาง ประทุม(นิ่ม) นักทอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี ให้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด ในคราวเสด็จเยี่ยมพสกนิกรจังหวัดปัตตานี เมื่อ 9 ตุลาคม 2565 โดยการประสานงานของศูนย์ประสานการแพทย์ จชต. 

    สร้างความประทับใจแก่ครอบครัวเป็นที่สุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างล้นพ้น  หาที่สุดมิได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น