โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พาป๋าหลบบ้าน " พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสงขลา ออกอากาศวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. - 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )

 

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  พาป๋าหลบบ้าน " พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสงขลา ออกอากาศวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. - 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 

     " พาป๋าหลบบ้าน "

 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสงขลา

 
งานเดิน - วิ่ง และขบวนเชิญอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไปยังสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

 

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  สงขลา

 

 พิธีบรรจุอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

 

 อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  พาป๋าหลบบ้าน " พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสงขลา ออกอากาศวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. - 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )

อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น