โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร ๔ “ วันนักข่าว65 (ชมคลิป)

 

สมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร ๔ “ วันนักข่าว65 (ชมคลิป)
   ชมประมวลภาพบรรยากาศ สมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร ๔ “ วันนักข่าว65


           
   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ถ่ายภาพ /รายงาน            เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีนางสาวลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ การมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
   
    ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก วันที่ 5 มีนาคม ของทุกๆปีเป็นวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ วันนักข่าว สมาคมสมาพันธ์ ได้คัดเลือกบุคคลในองค์กรสื่อสารมวลชนจากทั่วประเทศ จำนวน 77 จังหวัดของประเทศที่มีผลงานด้านสื่อสารมวลชนและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ตามสาขาต่างๆ ตลอดจนองค์กรการกุศล อาสาสมัคร เป็นต้น ซึ่ง รายชื่อผู้ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นควรได้รับการยกย่องในปีนี้ได้แก่นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ ประธานสมาคม     สันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี-นาจ.ราชยกสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี

           บรรณาธิการ นสพ.ราชบุรีนิวส์ สื่ออนไลน์ไทยแลนด์ข่าวไว จ.ราชบุรี สมควรได้รับเชิดชูเกียรติ ฐานันดร 4 ประจำปี 2565 รวม 2 ปีซ้อน ในฐานะสื่อสารมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ.สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ

          โอกาสเดียวกันประธานในพิธีได้กล่าวขอบคุณ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาอำนวยการ จัดงานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ” ฐานันดร 4 ” ในครั้งนี้ ให้แก่บุคคลที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมด้วยดีเสมอมาและยินดีกับคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ที่คัดสรรบุคคลเข้ารับรางวัลในครั้งนี้.


     


           สำหรับในปี 2565 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร4” , พลเอก พนา ถนอมสิงห์ ประธานร่วมมอบโล่ฯ และได้รับความเมตตาจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาอำนวยการ

            พิธีมอบโล่ “ฐานันดร4” นี้สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว,สื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม,องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สาขานักข่าวสื่อมวลชน/องค์กรสื่อมวลชน ดีเด่นแห่งปี 2. สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่นแห่งปี รวมทั้งหมด 90 รางวัล

             ปีนี้ทางสมาคมฯได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ฯ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพัทธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

, ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดี ม.สยาม, ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บ.กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน), พ.ต.อ(หญิง) ดร.ชมพูนุท ไสยโสภณ นวท.สบ.5 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8, พ่อรอง เค้ามูลคดี ศิลปินนักแสดง, พี่ต้อมารุต สาโรวาท ผู้กำกับมือทอง ฯลฯ ซึ่งแต่ละท่านมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเป็นนักพัฒนาเข้าใจ เข้าถึงประชาชนและบุคคลร่วมงานในองค์กร ช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจในการทำงาน

         

   ส่วนผู้สื่อข่าวดีเด่นปีนี้ได้แก่ คุณนฤพล อาจหาญ จากช่อง 8 , นฤชา กมุทโยธิน(อาร์ม) จากช่อง 3, ณัฐวุฒิ ปงลังกา จากช่องอัมรินทร์ทีวี และนันทิญา มัธยม จาก ข่าวผู้นำออนไลน์  องค์กรสื่อมวลชนดีเด่น ได้แก่ มูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน

              พิธีกรและผู้ประกาศข่าวดีเด่นได้แก่ สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์(เพชรหอม) จากช่อง7HD, ธนภัทร ติรางกูล(ชิน) จากช่องWorkpoint, อรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง(อาร์ต) จากช่อง Top News, ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์(เกมส์) จากช่องTNN16, วัณพรรณ เพียงล้ำพงค์ – ณัฏฐ์ฑิฌากร กะลัมพระนันทน์ – ธรรมศักดิ์ ลมัยพันธ์ จากช่องสุวรรณภูมิ PSI218, ช่างภาพสื่อมวลชนดีเด่น ได้แก่ เดฟ โมนานิ ช่างภาพอิสระ, ผู้ผลิตรายการทีวีดีเด่น ได้แก่ สุรางรัตน์ รักษสุข จากททบ5

                  และนายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการสื่อมวลชนออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  สาขา สื่อออนไลน์ผู้ทำประโยชน์สังคมดีเด่น   “ กู้ ท่าน้ำนนท์”    บรรณาธิการบริหารนิตยสารดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิง   นายไชยวิรัตน์ ไชยพันธ์  บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสระชน พารวย  นายภูสิทธ์ จติต์สวาท  บรรณาธิการ ฝ่ายประสานงาน  นสพ.อิสระชน พารวย 

ตลอดถึงจิตอาสา กู้ภัย บุคคลทำดีควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคม จึงสมควรได้รับรางวัลนี้
         การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯขอขอบคุณการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), องค์กรเอกชน และบริษัทห้างร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะทีมจิตอาสา เคเยาวราช ที่ส่งทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อในห้องประชุมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด19” นางลัลน์ลลิตฤดีกล่าว

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น